AMSTERDAM - Een meerderheid van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in het rapport van de PVV over terugkeer van de gulden.

Dat blijkt woensdag uit een opiniepeiling van Maurice de Hond onder ruim 1200 mensen, dat in handen is van NU.nl. Het gaat om kiezers van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek dat een Brits bureau uitvoerde in opdracht van de PVV, bleek volgens partijleider Geert Wilders dat het voor Nederland beter is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro.

Linkse kiezers

Van alle deelnemers vindt 56 procent dat het geen goed onderzoek is. Vooral linkse kiezers hebben er geen vertrouwen in: 83 procent van de mensen die in 2010 GroenLinks stemden en 76 procent van zowel PvdA- als D66-kiezers vinden het een slecht rapport.

Iets milder zijn de SP-stemmers, daarvan vindt 54 procent dat het geen goed onderzoek is. Ook een meerderheid van de VVD- en CDA-stemmers oordelen negatief, met respectievelijk 61 en 57 procent.

De kiezers van Wilders eigen PVV zijn staan wel achter het onderzoek: 66 procent oordeelt positief tegen 9 procent negatief.

Referendum

Op de vraag wat mensen zouden stemmen als er nu een referendum wordt gehouden over terugkeer naar de gulden, antwoordt bijna twee derde dat ze tegen zouden stemmen. Alleen PVV- en SP-stemmers zijn voor het herstel van de oude Nederlandse munt.

Een meerderheid van 67 procent vindt echter wel dat er in 1996 een referendum gehouden had moeten worden over de invoering van de euro. Alleen D66- en GroenLinks-stemmers zijn merendeels van mening dat een volksraadpleging toen niet nodig was.

Tegen

Als er in 1996 een referendum gehouden zou zijn, had ruim de helft van de deelnemers tegen de invoering gestemd. Slechts een derde zou voor hebben gestemd, de rest geeft geen antwoord.

Het aantal tegen-stemmers is het grootst onder PVV-kiezers (90 procent), gevolgd door kiezers van SP (85 procent), VVD (52 procent) en PvdA (45 procent). Bij de overige partijen is een meerderheid voor-stemmers.