DEN HAAG - In de Tweede Kamer is nog geen meerderheid voor het voorstel van D66 waarin de Kamer na verkiezingen altijd een (in)formateur aanwijst.

Het staatshoofd zou dan buitenspel worden gezet. Dat bleek woensdag in het debat over het voorstel van D66.

PvdA, PVV en GroenLinks steunen D66, maar voor een Kamermeerderheid is de SP of de Partij voor de Dieren nodig. De SP is nog bij lange na niet overtuigd, de PvdD beraadt zich nog.

De SP is het met D66 eens dat niet het staatshoofd maar de Tweede Kamer over de kabinetsformatie gaat, maar de socialisten willen dat niet rigide vastleggen in het reglement van orde van de Kamer. Volgens SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak is het al sinds 1848 mogelijk dat het parlement zelf het initiatief neemt in de kabinetsformatie.

Dwingend

Hij denkt dat de Kamer dat in de toekomst in negen van de tien gevallen ook zal doen. Maar er kan na verkiezingen een situatie ontstaan waarin het niet verstandig is om dwingend vast te leggen dat er binnen 8 dagen een informateur moet worden aangewezen. Dat is juist een beperking van de vrijheid van de Kamer om te handelen, aldus Van Raak.

CDA, VVD en SGP zijn tegen het D66-voorstel en ook de ChristenUnie heeft grote aarzelingen. De tegenstanders vragen zich af welk probleem D66 eigenlijk bezig is op te lossen. Al sinds de motie-Kolfschoten uit 1971 heeft de Kamer de mogelijkheid zelf een informateur aan te wijzen, maar dat is nooit met succes gebeurd. ''Iets wat al langer kan, moet je niet dwingend voorschrijven'', zei VVD'er Joost Taverne in het Kamerdebat.

De voorstanders van de wijziging willen van de mogelijkheid in de motie-Kolfschoten om een informateur aan te wijzen juist wel een verplichting maken. Dat moet de openbaarheid ten goede komen en de formatie uit de achterkamertjes halen.