DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) onderzoekt hoe risicovolle activiteiten van banken beperkt kunnen worden.

Zo wil hij dat banken niet meer handelen in activiteiten die niet direct in het belang van klanten zijn en niet goed zijn voor het risicobeheer. Dat heeft het ministerie van Financiën woensdag bekendgemaakt.

Het onderzoek naar het tegengaan van ''excessieve'' risico's en het versterken van de financiële stabiliteit wordt samen met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitgevoerd.

Aanvulling

Het is volgens De Jager een aanvulling op zijn eerdere plannen om het scheiden van de nuts- en zakenactiviteiten van banken mogelijk te maken in tijden van financiële crisis.

''We willen bij een crisis heel snel de risicodragende delen van een bank kunnen afschermen van het spaargeld'', zei hij juli vorig jaar.

Bij het onderzoek moet volgens de minister het ''uitgangspunt zijn dat banken in staat moeten zijn om alle producten en diensten te bieden die van belang zijn voor hun klanten en voor gezond risicobeheer''.

De Jager schrijft ook dat Nederland tot de groep OESO-landen behoort waar de zwaarste eisen worden gesteld aan het kapitaal van banken.

Tweede Kamer

Een meerderheid in de Kamer wil een strikte scheiding tussen 'nutsbank' en 'zakenbank' om zo besmettingsgevaar tussen het klanten- en zakendeel zoals tijdens de kredietcrisis te voorkomen.

Tijdens de crisis in 2008 kwam het spaargeld van klanten in gevaar door problemen bij de zakelijke tak van banken. Verschillende internationaal opererende banken moesten daarop worden gered door de overheid.

Groot gat

Volgens De Jager past het niet in de Nederlandse situatie van banken om deze volledig te scheiden. Nederlandse banken hebben volgens de minister een 'retail funding gap', een groot gat tussen de hoeveelheid spaargeld en de uitstaande leningen.

Als een bank geen zakendeel meer heeft om dat gat te vullen, kunnen banken minder geld uitlenen.

De minister is wel voor een splitsing als een 'systeemrelevante' bank eenmaal in de problemen is gekomen. Omdat tijdens de crisis is gebleken dat een scheiding tussen de delen complex is, wil De Jager wel dat de huidige structuur van banken wordt aangepast zodat dit makkelijker wordt.

ING

De overheid heeft bepaald dat ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS Reeal systeemrelevante financiële instellingen zijn.

Om banken verder crisisbestendig te maken wil De Jager de kapitaaleisen verder opvoeren. Hierdoor moeten banken meer geld in kas hebben voor de hoeveelheid geld die uitstaat aan leningen. Hij gaat hierin niet zo ver als de Kamer eerder had aangegeven, omdat Nederland al relatief streng is.