Lutz Jacobi (56) pleit er voor dat de overheid meer zeggenschap krijgt over sectoren waar het zelf veel geld in steekt. “Denk aan de zorg, de woningmarkt, de banken, de arbeidsmarkt.”

Keiharde oppositie of verantwoordelijkheid nemen waar nodig.

“Beide is waar. Ik ben van het soort dat vindt dat we moeten staan voor ons land. Geen enkele partij kan in zijn eentje de problemen oplossen. We moeten samen verantwoordelijkheid nemen.”

“De verzorgingsstaat is in het geding dus we moeten wel scherp oppositie voeren, maar met een constructieve ondertoon. Mensen ergeren zich aan de bakken debatten, terwijl ondertussen de problemen niet worden opgelost.”

Waar wilt u dan op bezuinigen?

“Het moet gaan om hervormingen. Dus niet alleen om boekhouden, maar ook om visie. Hervormingen op de energie en de zorg.”

Wat moet er hervormd worden in de zorg?

“Minder marktwerking. Als wij als overheid meer te zeggen krijgen over de zorg kunnen we ook beter sturen op uitgaven. Nu gaat het geld vooral op aan hoge salarissen, maatschappen en gaat er geen geld naar preventie. Als je streeft naar kostenbeheersing moet je er ook zelf wat over te zeggen hebben.”

“Dat marktwerking in de zorg zorgt voor kostenbesparing is een fabeltje. We moeten ons best doen om elke euro die we besteden aan de zorg ook echt aan zorg wordt uitgegeven.”

Europa is de toekomst of Europa regelt al genoeg.

“Europa is de toekomst. Wij zijn een exportland en hebben belang bij een economie met open grenzen en een sterke euro en samenwerking op het terrein van veiligheid. Tegen wie dat ter discussie stelt zeg ik: daar hoor ik niet bij.”

“De arbeidsmarkt moet op Europees niveau echt hard aan gebeukt worden. Mensen uit andere landen werken in Nederland onder andere omstandigheden. Buitenlandse chauffeurs bijvoorbeeld, voldoen niet aan onze scholingseisen. Economische eenheid vraagt om een sociale eenheid.”

“Maar het slaat soms wel door. Kijk naar de norm voor sociale woningen. Boven de 33.000 euro jaarinkomen mag je niet meer een woning van de woningbouwvereniging huren. Als je dan naar de dorpen kijkt dan denk ik: waar bemoei je je mee?”

“Ik wil dus niet meer macht naar Europa, maar wel een beter en minder bureaucratisch Europa.”

Den Uyl of Bos?

“Den Uyl. Dat vond ik een prachtige combinatie van een grote leider op het terrein van sociale zekerheid, maar ook een goede volksvertegenwoordiger. Bos is lang minister van Financiën geweest, dat is een heel andere rol. Den Uyl heeft mijn hart geraakt.”

Ontslagrecht moet blijven zoals het is of de ontslagbescherming kan wel wat minder?

“Ik stel een plan van de arbeid voor om de arbeidsmarkt in zijn geheel te verbeteren. De positie van alle werknemers moeten hierin beschermd zijn."

"Ontslagbescherming is belangrijk, maar een werknemer wil ook niet opgesloten zitten in zijn eigen zekerheden. Als blijkt dat het ontslagrecht ook voor de werknemer belemmerend werkt, moet je kijken of je iets kan veranderen.”

“Het gaat er om dat je als je ontslagen wordt in een goede positie bent om van werk naar werk te gaan.”

Een grote PvdA of een progressieve of linkse coalitie?

“Onze partij moet een brede beweging worden en daar waar we kunnen praktisch samenwerken. We kunnen samenwerken om te zorgen dat we als overheid meer zeggenschap krijgen in sectoren waar we veel geld in steken.”

“Denk aan de zorg, de woningmarkt, de banken, de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van de toekomst is onder gelijke omstandigheden werken. Daar hoort ook onderwijs bij en nieuwe industriële ontwikkelingen, zoals groene energie. Daarvoor is een plan van de arbeid nodig.”

“Ik ben van de Hans Spekman-soort die zegt dat we terug moeten naar de honderdduizend leden. Dat kunnen we bereiken door goeie linkse samenwerking.”

Stel, de PvdA moet fuseren. Met welke partij?

“GroenLinks, SP, D66. In hoofdlijn hebben we daar het meeste verwantschap mee. Misschien het CDA met haar nieuwe koers.”

In 1 zin hoe we uit de crisis moeten komen.

“Door hervormen en een plan voor Nederland.”

In 1 zin waarom mensen op u moeten stemmen.

“Ik ben recht toe, recht aan en heel sociaal.”