DEN HAAG - De coalitie hoeft waarschijnlijk over een lager bezuinigingsbedrag de onderhandelingen aan te gaan dan tot nu toe werd aangenomen. 

Dat is te herleiden uit antwoorden van het ministerie van Algemene Zaken deze week.

Sinds maandag is het kabinet in onderhandeling over de extra bezuinigingen die vanaf 2013 nodig zijn vanwege de tegenvallende cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Uit die cijfers volgde in eerste instantie dat met een verwacht begrotingstekort van 4,5 procent in 2013, zo’n 9 miljard moet worden bezuinigd om toch op de door Europa geëiste 3 procent uit te komen.

Nu blijkt dat in de CPB-berekening van het begrotingstekort eveneens de verwachte uitvoeringstegenvallers in de zorg en de sociale zekerheid zijn meegenomen. Maar die moeten al in de begroting van 2012 vereffend worden en vormen daardoor geen onderdeel van de bezuinigingsplannen die de schatkist vanaf 2013 op orde moeten krijgen.

Dat scheelt al snel een slok op een borrel, aangezien die tegenvallers bij elkaar opgeteld de afgelopen jaren telkens met gemak de anderhalf miljard aantikten. Ook wordt een forse stijging van de werkloosheid voorzien, waardoor de uitgaven aan de ww-uitkeringen en bijstand zullen oplopen.

'Reguliere' begrotingsproblemen

Het ministerie van Algemene Zaken reageerde op vragen van D66-Kamerlid Wouter Koolmees. In de reactie schreef het ministerie dat in de cijfers die het CPB op 1 maart heeft gepubliceerd, 'de "reguliere" uitvoeringsproblematiek zoals die zich jaarlijks voordoet op de departementale begrotingen nog niet is meegenomen'.

Desgevraagd lichtte het ministerie van Financiën dinsdag toe dat hieruit volgt dat de ‘kaders’ zorg en sociale zekerheid (en arbeidsmarkt) wél in de CPB-berekeningen zijn meegenomen.

Geen van de betrokken ministeries wil bevestigen vanuit welk bezuinigingsbedrag de coalitie dan nu daadwerkelijk de onderhandelingen ingaat.