DEN HAAG - Ondanks onheilspellende geluiden uit Europa ziet minister Leers (Immigratie) nog mogelijkheden om tot strengere Europese eisen voor gezinsmigratie te komen.

Dat zei hij dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Op 1 maart sloot de termijn waarop de Europese lidstaten hun opvattingen over mogelijke aanpassingen van de huidige richtlijn rond gezinshereniging konden indienen. Mogelijk komen er later nog bijdragen van andere landen bij.

Nederland heeft in Europa hiervoor in ieder geval bij drie landen steun gevonden, maar drie landen zijn tegen aanpassing van de huidige Europese regels.

Voor Nederland is dit een belangrijk punt, aangezien de PVV in het gedoogakkoord heeft laten opnemen dat de migratie substantieel moet worden teruggedrongen.

Leers moet daarom op Europees niveau voor elkaar krijgen dat Nederland meer zelf kan beslissen over wie wel en niet worden toegelaten. De meeste andere lidstaten zijn voorstander van centraal georganiseerd asielbeleid.

Misbruik

De minister denkt wel dat de zorg breed gedeeld wordt dat misbruik moet worden aangepakt, bijvoorbeeld gedwongen huwelijken. Ook vinden volgens hem de meeste landen dat de lidstaten zelf over hun integratiebeleid gaan.

Oostenrijk en Tsjechië zitten volgens Leers op dezelfde lijn als Nederland. Duitsland erkent wel de problemen, maar doet zelf geen voorstel voor aanpassing van de richtlijn, hetzelfde geldt voor Litouwen. Drie landen zijn uitgesproken tegen aanpassing van de richtlijn voor gezinshereniging, aldus Leers.

Verschillen

Leers zegt het formele antwoord van de Europese Commissie op de diverse inbrengen te willen afwachten, maar hij constateert wel dat er tussen de lidstaten op dit terrein grote verschillen zijn.

"In Polen kennen ze nauwelijks immigratie. Daarom zeggen ze: waarom zouden we de richtlijn aanpassen?", stelt Leers. "Wij hebben daarentegen al te maken met de 2e, 3e en zelfs 4e generatie immigranten."

Hij ziet dat lidstaten zorgen hebben over wat ze er voor terugkrijgen.

D66 stelde dat het plan om gezinsmigratie via Europa te beperken is mislukt. Leers wilde die conclusie nog niet trekken.