DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) voelt er niks voor om weer WW-premie te innen bij werknemers.

Dat heeft Kamp dinsdag gezegd in de Tweede Kamer.

Voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV lanceerde vorige week het idee om net als enkele jaren geleden een werknemersbijdrage te vragen voor de WW-kassen, omdat het kabinet nu met de tegenvallende economie en oplopende werkloosheid zoekt naar extra bezuinigingen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Maar in de ogen van Kamp is herinvoering van de werknemerspremie voor de WW ''heel onverstandig''. Zo is het slecht voor de koopkracht en maakt het werken minder lonend.

Uniform loonbegrip

Verder wees de minister erop dat de Kamer nog maar kort geleden heeft ingestemd met de invoering van het zogeheten uniform loonbegrip om de administratieve rompslomp rondom het uitbetalen van salarissen te verminderen.

Het opnieuw heffen van werknemerspremie voor de WW zou deze vereenvoudiging weer tenietdoen.

Uitkeringen

Volgens de VVD-bewindsman is er geen probleem met het uitbetalen van uitkeringen met de oplopende werkloosheid en het grotere beroep op de WW-fondsen. Hij zei dat het Rijk garandeert dat WW wordt uitgekeerd, zelfs als het saldo in de fondsen negatief is.

Werkgevers hoeven volgens hem ook niet meer premie te gaan betalen, omdat het kabinet heeft afgesproken dat de lasten voor ondernemers niet mogen stijgen.

Maatregelen

Kamp sloot niet uit dat er nog maatregelen worden genomen in de sociale zekerheid om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Waar extra bezuinigingen kunnen plaatsvinden, wilde de minister niet zeggen.

Hij wees erop dat regeringspartijen VVD en CDA met gedoogpartner PVV nog in overleg zijn in het Catshuis.

De VVD'er zei dat al heel wat hervormingen in gang zijn gezet. Hij noemde de verhoging van de AOW-leeftijd en het samenvoegen van regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals de bijstand en sociale werkplaatsen. Over nieuwe maatregelen zei hij: ''Het zou deze kabinetsperiode kunnen en de volgende''.