DEN HAAG - Het onderwijsveld moet meer tijd krijgen om maatregelen in het passend onderwijs door te voeren. 

Dat zegt Jeroen Dijsselbloem, tijdelijk PvdA-fractievoorzitter en voormalig voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar onderwijsvernieuwingen, tegen NU.nl.

Dinsdag behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt. Gevolg is dat veel leerlingen die nu onderwijs krijgen in het speciaal onderwijs in het regulier onderwijs worden opgenomen.

Ook wordt er gesneden in de ondersteuning voor probleemkinderen in het normale onderwijs. De maatregel moet voor de overheid een besparing opleveren van 300 miljoen euro.

Commissie

Volgens Dijsselbloem was een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van de commissie-Onderwijsvernieuwingen dat er voor onderwijsvernieuwingen voldoende tijd beschikbaar moet zijn.

"Het kabinet wil de bezuinigingen al op 1 augustus van kracht laten zijn", aldus de PvdA'er. "Scholen zijn daar dan nog lang niet op voorbereid."

Ook D66 vindt het te vroeg voor de bezuinigingen laat Boris van der Ham weten. "Het kabinet neemt met de overhaaste invoering grote risico's met kwetsbare leerlingen, dat is spelen met vuur."

Draagvlak

Vier jaar geleden concludeerde de commissie-Dijsselbloem onder meer dat er bij onderwijsvernieuwingen te weinig gekeken is naar het draagvlak in het onderwijsveld. Deze conclusies werden Kamerbreed overgenomen.

Dijsselbloem stelt vast dat docenten in het reguliere onderwijs straks veel meer zorgleerlingen op hun bordje krijgen, terwijl ze hier helemaal niet op voorbereid zijn. Het draagvlak voor passend onderwijs is daardoor volgens hem snel aan het inzakken.

"Oude structuren worden in één klap opgeblazen, terwijl het alternatief nog niet eens in de steigers staat", stelt hij. "De Onderwijsraad en de Raad van State zeiden ook al: pas op dat je zo'n ingreep er niet te snel doorheen drukt."

Lerarenbeurs

De PvdA-fractievoorzitter, die na het plotselinge vertrek van Cohen tijdelijk de honneurs waarneemt, wil net als de ChristenUnie dat het budget voor prestatiebeloning voor excellente leraren (250 miljoen) wordt gebruikt om de bezuiniging op het passend onderwijs grotendeels te voorkomen.

Als het kabinet haar plannen doorzet wil hij dat het scholingsbudget voor de Lerarenbeurs komende twee jaar wordt gebruikt om leraren bij te scholen ten behoeve van het passend onderwijs.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver stelt voor om hiervoor de prestatiebeloning in te zetten.

"Op dit VVD-speeltje zitten noch docenten, noch ouders te wachten. Waar zij behoefte aan hebben is voldoende begeleiding van de leraar voor de klas om om te kunnen gaan met verschillende leerlingen", aldus Klaver.

Speciaal onderwijs

Dijsselbloem wil dat de bezuiniging op het speciaal onderwijs (85 miljoen) helemaal wordt afgeblazen. "Dit zijn de zware gevallen. Die moeten in speciale instelling onderwijs blijven kunnen volgen, zonder dat de klassen te groot worden."

ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega vreest dat deze maatregel op het speciaal onderwijs 3000 tot 5000 banen kost.

"Ik doe een beroep op het gezonde verstand van deze coalitie. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald", stelt ze.

Het CDA steunt het voorstel van Van Bijsterveldt wel, maar roept haar wel op om prioriteit te geven aan de 2500 probleemkinderen die nu thuis zitten.