DEN HAAG - Verpakkingsfabrikanten hoeven in de toekomst niet door te gaan met het heffen van statiegeld op plastic flessen (petflessen).

Dat vloeit voort uit een akkoord dat staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) heeft gesloten met de verpakkingsindustrie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), schrijft hij maandag aan de Tweede Kamer.

Het akkoord gaat over inzameling en hergebruik van afval, afkomstig van verpakkingen. Om petflessen in te zamelen, wordt nu nog statiegeld gebruikt.

''Met dit akkoord blijft de verplichting voor het heffen van statiegeld niet meer bestaan'', schrijft Atsma. ''Ik heb een aantal voorwaarden gesteld aan de afschaffing'', vervolgt hij. ''Het is aan het bedrijfsleven om een moment te kiezen voor de overstap, maar dit zal in ieder geval niet voor 1 januari 2014 zijn.''

Inefficiënt

De bedrijven willen van het statiegeld af, omdat de relatief kleine stroom petflessen nu los van het overige kunststof verpakkingsmateriaal wordt ingezameld.

Dat is inefficiënt en duur. Inzameling via statiegeld kost 6 cent per fles, terwijl de andere wijze 1 tot 1,5 cent per fles kost.

Eigen kosten

Afgesproken is dat de bedrijven op eigen kosten en in overleg met de gemeenten en het ministerie een communicatiecampagne financierenover het verdwijnen van statiegeld en over de inzamelmethode die daarvoor in de plaats komt.

De verwachting is niet dat de hoeveelheid zwerfafval stijgt. Mocht dit toch zo zijn, dan ontvangen de gemeenten daar een vergoeding voor. Dat geldt ook als gemeenten extra inzamelkosten moeten maken wanneer het statiegeld wordt afgeschaft.

Hergebruik

Naast afspraken over kunststof gaat het akkoord ook over het hergebruik van de verpakkingsmaterialen glas, papier, karton, hout en metaal. De fabrikanten zorgen voor budget en de uitvoering, Atsma ziet toe op naleving.

Voor de aanpak van zwerfafval stellen de bedrijven 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor extra activiteiten van de gemeenten.