DEN HAAG - Een gezamenlijke krijgsmacht voor België, Nederland en Luxemburg (de Benelux) moet in deze tijd van bezuinigingen de externe veiligheid bewaken.

Dat vindt D66-Kamerlid Wassila Hachchi nu de verschillende Europese landen miljarden op de Defensiebudgetten bezuinigen.

Hachchi zal vandaag tijdens een werkbezoek in Brussel pleiten voor één krijgsmacht voor de Benelux.

Op de lange termijn streeft D66 naar één Europese krijgsmacht. Volgens Hachchi is dat de enige manier voor een slagvaardig veiligheidsbeleid binnen de Europese Unie.

Gehoord

Ook denkt D66 dat de Nederlandse stem in Europees verband het beste gehoord zal worden. "Een krijgsmacht voor de Benelux is een goede stap in die richting", aldus Hachchi.

Na een bezoek vorige week aan Nederland verklaarde de Belgische minister van Defensie, Pieter de Crem, de samenwerking te willen uitbreiden.