DEN HAAG - In de strengere regels voor het toezicht in de kinderopvang wordt een uitzondering gemaakt voor kleinere dagverblijven.

Na de zedenzaak bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam zei het kabinet dat het voortaan onwenselijk zou zijn als één medewerker verantwoordelijk is voor een groep kinderen.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) zal hierbij echter een uitzondering maken voor dagverblijven met maximaal zes kinderen. Dat schrijft Kamp vrijdag in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA.

De kinderopvang wordt door het zogeheten vierogenprincipe wettelijk verplicht minstens twee medewerkers per groep kinderen aan te stellen om de veiligheid te vergroten en de kans op misbruik te verkleinen. Of er moet geregeld worden dat iemand meekijkt, bijvoorbeeld via een camera of glazen wand.

Adviesrecht

Alleen de kleinere dagverblijven hoeven niet altijd iemand extra in huis te hebben. Oudercommissies krijgen bij de invulling van het vierogenprincipe adviesrecht. Ook de kleinere kinderdagverblijven moeten hun oudercommissie om advies vragen.

De minister schrijft dat zijn plannen in overleg met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de ouderorganisatie BOinK tot stand zijn gekomen.