DEN HAAG - Het kabinet wil dat genaturaliseerde Nederlanders zoveel mogelijk één nationaliteit aanhouden.

Wie wil naturalisteren moet afstand doen van de andere nationaliteit, tenzij dit niet mogelijk is.

Dat is vrijdag in de ministerraad vastgesteld. Het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ook Nederlanders die ervoor kiezen een andere nationaliteit aan te nemen verliezen automatisch het Nederlanderschap.

Het wetsvoorstel regelt dat voor mensen die de Nederlandse nationaliteit willen opleidings- en inkomenseisen kunnen worden gesteld. Zo moet het gezinsinkomen minstens het minimumloon zijn.

Ook moeten vreemdelingen aantonen dat ze minstens twee jaar gewerkt hebben of een beroepsopleiding hebben gevolgd.

Deze maatregel geldt alleen voor nieuwe gevallen.

Volg tweets over de dubbele nationaliteit op NUlive