AMSTERDAM - De linkse oppositiepartijen leverden donderdag in de Tweede Kamer felle kritiek op het drugsbeleid van het kabinet. 

Dat is volgens de PvdA, SP, GroenLinks, en D66 niet realistisch. Vooral de aangescherpte regels rond coffeeshops werden beschimpt in het debat over drugs.

Zo kwam de wietpas onder vuur te liggen. Volgens D66-Kamerlid Boris van der Ham zorgt dit ervoor dat de wiethandel zich verplaatst naar de straat, waar dealers onder meer buitenlandse drugstoeristen van wiet en hasj zullen voorzien. "Laat gemeenten hun eigen coffeeshopbeleid voeren", zei SP-Kamerlid Nine Kooiman.

Ook PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester hamerde op maatwerk. Zij wil bovendien dat het kabinet veel meer de nadruk legt op voorlichting en preventie, vooral voor jongeren.

Donderdag kwamen VVD, CDA en PVV met het voorstel om de verkoop van buitenlandse hasj compleet te verbieden. Ook de SGP steunt dit voorstel.

VVD-Kamerlid Ard van der Steur wees erop dat de verkoop van hasj in Nederlandse coffeeshops buitenlandse criminele bendes ondersteunt.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi worden criminelen door het verbod op de verkoop van hasj juist nog meer in de kaart gespeeld. "Zij zullen de champagne ontkurken: niet alleen verdienen zij straks aan de handel, maar ook nog eens aan de verkoop van hasj."

'Knetterhigh'

Dibi trok fel van leer tegen het kabinet, dat zijns inziens 'knetterhigh' moet zijn geweest toen besloten werd dat coffeeshops minstens 350 meter verwijderd moeten zijn van een scholen. "Bent u helemaal gek geworden?", vroeg hij aan minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD), wat hem op een standje van de Kamervoorzitter kwam te staan.

ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman pleitte voor meer mogelijkheden voor werkgevers om drugsgebruik op de werkvloer aan te pakken. Ze wil dat werknemers in bijvoorbeeld de bouw en in de zorg aan een drugstest kunnen worden onderworpen.

'Normaliseringsproces'

PVV-Kamerlid Andre Elissen bepleitte het harder bestraffen van de drugscriminaliteit. "Laten we die criminelen, die ons al jaren uitlachen, nou eens aanpakken." Ook wil hij dat het 'normaliseringsproces' rond drugs wordt doorbroken. "Alle drugs zijn slecht, en we moeten er paal en perk aan stellen."

Minister Opstelten en minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) dienen de Kamer later van repliek.