DEN HAAG - Oud-topman van woningcorporatie Vestia Erik Staal heeft bij zijn vertrek ruim 3,5 miljoen euro meegekregen.

Minister Liesbeth Spies vindt dit ongepast, zeker nu Vestia kampt met grote financiële problemen.

In antwoord op vragen van de PVV liet Spies donderdag weten dat ze ook niet te spreken is over het loon dat Staal opstreek. Hij kreeg jaarlijks bijna een half miljoen.

Staal kreeg het geld mee op grond van oude afspraken en om zijn pensioen veilig te stellen.

Spies heeft van Vestia te horen gekregen dat deze afspraken meegenomen worden bij een onderzoek of er schade te verhalen valt of er aangifte gedaan kan worden.

'Schandalig'

De PVV is nog niet tevreden met de antwoorden van Spies. "Absoluut schandalig dat zo'n man naar de Caribische zon vertrekt en een miljardenprobleem achterlaat", reageert vragensteller Eric Lucassen (PVV). De partij wil dat in dit soort gevallen de Plukze-wetgeving gaat gelden, waarbij geld dat op een criminele manier is verworven door justitie in beslag kan worden genomen.

Daarnaast wil de PVV bewerkstelligen dat bestuurders als Staal "nooit meer in een semi-publieke instelling mogen werken". Het onderzoek dat Vestia momenteel uitvoert naar de beloning van Staal moet wat Lucassen betreft uitgebreid worden naar alle bestuursleden van Vestia. "De onderste steen moet boven komen."

PvdA

PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monasch laat weten dat zijn partij 'verbijsterd' is over de vertrekregeling. "Ronduit schandalig en immoreel. De PvdA wil dat alles in het werk wordt gesteld om de uitkering van dit bedrag onmogelijk te maken."

Daarnaast moet Staal volgens de PvdA aansprakelijk worden gesteld voor het aan de rand van het faillissement brengen van Vestia; de financiële schade en risico's voor de huurders van Vestia en andere corporaties. "Niet alleen Staal, maar ook de Raad van Commissarissen die deze regeling hebben goedgekeurd moeten zich doodschamen en op de blaren zitten."

Aedes

De koepel van woningcorporaties Aedes, waar Vestia overigens geen lid van is, reageert kort en krachtig op de hoogte van de vergoeding. "Wij vinden dit buitengewoon wrang", zegt een woordvoerder.

Villa

Spies kreeg ook de vraag voorgelegd of het klopt dat de voormalig directeur voor zichzelf "een kolossale miljoenenvilla" op Bonaire laat bouwen. Dat is haar bekend, maar "van de omvang en de kosten die met deze bouw zijn gemoeid ben ik niet op de hoogte".

Verder bevestigde Spies de berichtgeving dat Staal bij zijn aantreden bij Vestia een jaarsalaris van 447.000 euro inde, dat opliep tot 500.000 euro in 2010. Over 2011 zijn volgens Spies nog geen gegevens bekend.

Eerdere verzoeken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om het loon aan te passen aan de Balkendenorm legde Vestia naast zich neer. Maar Spies zegt dat de Raad van Commissarissen nu wel heeft beloofd om een nieuwe topman te belonen volgens het gemiddelde in de sector. "Ik zal de Raad aan deze toezegging houden."

Derivaten

Vestia kwam in de problemen omdat het voor miljarden euro’s aan derivaten bezit. Deze financiële producten verzekeren tegen een toekomstige rentestijging op leningen. De rente is de afgelopen tijd echter gedaald en daarom moet Vestia geld bijstorten. Vestia kreeg al steun van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor ruim 1,5 miljard.