BRUSSEL - De Europese Commissie heeft er vertrouwen in dat Nederland zal voldoen aan de Europese begrotingsregels.

Dat verklaarde een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de Europese Unie in een eerste reactie op de jongste groeiramingen van het CPB, die een groter tekort voorspellen dan is toegestaan.

De zegsman wees erop dat Nederland een van de grootste pleitbezorgers is geweest van strengere begrotingsdiscipline.

Nederland zal die regels ook op zichzelf toepassen, stelde de woordvoerder van Europees commissaris Olli Rehn (euro en economische zaken).

Bindende afspraak

''Nederland heeft een zeer goede staat van dienst als het gaat om begrotingsdiscipline'', aldus de zegsman. ''Het is niet meer dan normaal om te denken dat Nederland de regels zelf ook toepast.''

Hij herinnerde eraan dat Nederland een bindende afspraak met Europa heeft om het begrotingstekort volgend jaar teruggebracht te hebben naar het vereiste niveau.

Rutte

Nederland bezuinigt niet omdat Brussel zegt dat het land dat moet doen. ''Het feit dat ik hecht aan begrotingsdiscipline, is omdat ik het belangrijk vind.'' Dat zei premier Mark Rutte donderdag bij zijn aankomst voor de Europese top van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel.

Volgens Rutte zijn er lessen te trekken uit de jaren '80 toen er werd geworsteld met grote tekorten en economische neergang. Toen de CDA-VVD-regering de begroting op orde kreeg, ontstond er volgens Rutte weer ruimte om te investeren en te hervormen. ''Daarom moet je deze dingen doen.''

''We doen dit niet omdat meneer Rehn dit wil'', aldus Rutte, die erop wees dat de extra bevoegdheden van de Eurocommissaris er dankzij Nederland zijn gekomen. ''Wij vinden dit belangrijk omdat het onze kans is op banengroei en onze kans op economische vooruitgang.''

Rutte zei dat hij de politiek is ingegaan omdat hij gelooft in een kleine overheid, die krachtig is en zich alleen bemoeit met die dingen waar het zich mee moet bemoeien. ''Nederland heeft simpelweg een te grote overheid.'' Dat wijzen de cijfers volgens Rutte ook uit.

Ruimte

Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet ruimte in de Europese begrotingsregels. ''De Europese regels laten enige ruimte, maar die is niet groot'', aldus de minister, die zijn uitspraken donderdag deed in Brussel waar hij met zijn collega's uit de 17 eurolanden over Griekenland discussieert

''De begrotingsregels zijn streng, maar schrijven niet onder alle omstandigheden precieze cijfers voor'', aldus De Jager.

Regels

Nederland zal zich houden aan de regels, benadrukte De Jager. Hij laat het aan de Europese Commissie om te oordelen of Nederland adequate maatregelen neemt. ''Je wilt niet in een situatie komen als die andere landen, waar we iedere keer over spreken. Het begrotingstekort is echt te hoog.''

De minister wilde niet vooruitlopen op de maatregelen. Vanaf volgende week zal tussen de regeringspartijen en gedoogpartner PVV gesproken worden. ''Maar aanvullende maatregelen zullen nodig zijn.''