DEN HAAG - Nu VVD, CDA en PVV nieuwe onderhandelingen ingaan, stelt de SGP ook een prioriteitenlijstje op. In een interview met NU.nl licht fractievoorzitter Kees van der Staaij zijn keuzes toe: "Er valt veel te halen bij kinderopvang."

Bezuinigen of hervormen, wat staat bij u voorop?
"Er is een stevige mix van bezuinigen en hervormen nodig. Hervormingen zijn voor de lange termijn absoluut het belangrijkste, maar voor de korte termijn leveren bezuinigingen het meeste geld op."

"Zie bijvoorbeeld de woningmarkt: in het kader van een fiscale herziening pleiten we ervoor de hypotheekrenteaftrek te hervormen. We vinden dat echter geen onderwerp om op de korte termijn op te bezuinigingen omdat je de problemen voor de huizenbezitter dan alleen maar erger maakt en de economie negatief kan beïnvloeden."

Hoe belangrijk is het uit te komen op maximaal 3 procent begrotingstekort?
"We vinden die drie procent wel heel belangrijk, maar niet omdat het een Europees regeltje is. Het is vooral in ons eigen belang. We willen geen Griekse en Italiaanse toestanden krijgen."

"De politiek heeft vaak de neiging problemen voor zich uit te schuiven, maar daarmee schuif je ook de rekening door naar de toekomst."

Is het mede de schuld van het kabinet dat het tekort is opgelopen?
"De extra bezuinigingen zoals die nu nog moeten komen, zijn vooral het gevolg van de economische recessie. Nu wordt ook het ongelijk aangetoond van diegenen die aan het begin van de kabinetsperiode zeiden dat 18 miljard bezuinigen overdreven was."

Hoe kan het dan dat Duitsland het nu beter doet?
"Duitsland is de afgelopen jaren heel sterk naar de loonkosten gaan kijken. Door die inhaalslag doen zij het nu beter. Het onderstreept voor ons wel het belang van een gematigde loonontwikkeling."

Bent u voor het bevriezen van de ambtenarensalarissen?
"Zowel voor de ambtenaren, als voor de salarissen in de private sector moet gematigdheid voorop staan. Bevriezen is zeker bespreekbaar, maar er moet goed worden gekeken hoe de maatregelen uitpakken."

Waarop valt volgens u verder nog te bezuinigen?
"Er valt nog veel geld te halen bij de kinderopvangsubsidies en tweeverdienersbonussen die jaarlijks miljarden kosten, zonder dat ze nou echt meer banen opleveren. Bovendien bevoordelen die subsidies vooral de hogere inkomens. Dat is niet de bedoeling."

"Maar ook aan Europa kan minder geld worden afgedragen, of de AOW kan sneller worden verhoogd."

"Aan de andere kant zijn er natuurlijk terreinen waarop al heel veel gekort is, als ik kijk naar wat wij in het verkiezingsprogramma voorstaan. Dat geldt voor Defensie, maar dat heb ik ook al van ontwikkelingssamenwerking gezegd."

Ontwikkelingssamenwerking is een breekpunt?
"In deze fase spreek ik niet over breekpunten. Ik laat me alleen uit over onze prioriteitenlijst."

Was uw uitspraak over ontwikkelingssamenwerking ook ingegeven door het CDA, die tevens weinig voelt voor verdere bezuinigingen daarop?
"Dit was geen verzoeknummertje. We gaven puur aan waar je volgens de SGP naar moet kijken bij bezuinigingen en hervormingen. Laat iedereen maar helder zeggen waar bezuinigd kan en moet worden."

"Ik vind bijvoorbeeld ook niet dat de koopkracht van gezinnen met middeninkomens er teveel op achteruit mag gaan."

Heeft u in de weken naar de onderhandelingen toe nog contact gehad met de coalitie om te bespreken wat belangrijke punten voor de SGP zijn?
"We zitten echt niet aan de onderhandelingstafel, en we zitten er ook niet onder. Maar het is natuurlijk sowieso verstandig dat er bij die onderhandelingen wordt gekeken naar maatregelen die een zo breed mogelijk draagvlak kunnen krijgen."

U heeft zich tot nu toe een goede partner getoond van het kabinet, dus ik kan me voorstellen dat er wel gesprekken zijn geweest.
"In allerlei debatten hebben we onze koers al aangewezen. Er zijn geen pre-onderhandelingen geweest."

Verwacht u de komende tijd nog contact met de onderhandelaars?
"De coalitiepartijen zijn nu echt aan bod. Natuurlijk zullen zij hun voelsprieten uit hebben staan."

Denkt u dat het kabinet tot een akkoord komt?
"Dat is koffiedik kijken. Ik merk wel de bereidheid om te kijken of er stevige stappen kunnen worden gezet."

"Het zal ongetwijfeld een stevige dobber worden, maar de onderhandelaars zijn het verplicht om alles op alles te zetten om eruit te komen."

Zou u het jammer vinden als het niet lukt?
"Een kabinetscrisis kunnen we ons in deze tijd niet veroorloven. Dat betekent al snel dat de politiek een jaar stil ligt."

In de peilingen heeft u nu ook een derde zetel, leest u daarin een bevestiging van de manier waarop u het kabinet steunt?
"Onze constructieve en verantwoordelijke houding, daar krijgen we wel waardering voor vanuit onze achterban. Daar willen we mee doorgaan."