DEN HAAG - Het begrotingstekort komt in 2013 naar schatting uit op 4,5 procent, ofwel 28 miljard euro. 

Dat blijkt uit de economische ramingen die het Centraal Planbureau donderdag publiceert.

Op basis van de langverwachte raming zal naar schatting 9 miljard bezuinigd moeten worden, om in 2013 een maximaal tekort te halen van 3 procent, zoals de Europese Unie voorschrijft, maar ook om aan de eigen eisen uit het regeerakkoord te voldoen.

Het kabinet had bij zijn aantreden de doelstelling om aan het einde van de regeerperiode het begrotingstekort zover mogelijk te hebben weggewerkt.

Voor 2014 voorziet het CPB een tekort van 4,1 procent, voor 2015 3,3 procent. 

Negatiever

De raming van het CPB is negatiever dan de laatste in december vorig jaar, maar het planbureau ziet wel verbetering in de toekomst. Volgens het CPB trekt de economie na dit jaar aan. Zo wordt er volgend jaar een economische groei verwacht van 1,25 procent in 2013.

Uit de cijfers blijkt dat de economische groei deze kabinetsperiode gemiddeld uitkomt op 1 procent. Dat is een kwart lager dan waar het kabinet van is uitgegaan.

De oorzaak ligt in de huidige economische tegenwind. Het begrotingstekort komt hierdoor aan het einde van het regeerperiode 16 miljard hoger uit dan gedacht.

xx

Coalitie

De coalitiepartijen VVD, PVV en CDA laten in hun eerste reacties weten dat het groeivermogen niet te veel mag worden aangetast. Hierdoor vallen de extra bezuinigingen mogelijk lager uit dan 9 miljard.

PVV-leider Geert Wilders: "Wij zijn geen cijferfetisjisten. We moeten doen wat goed is voor de economie en goed voor de Nederlander."

Niet heilig

Ook VVD-leider Stef Blok zegt dat het door de EU opgelegde maximum van 3 procent begrotingstekort 'niet heilig' is.

"Maar we willen wel van die tekorten af. De VVD is altijd een partij geweest die weet dat hervormingen en bezuinigingen nodig zijn."

Van Haersma Buma (fractievoorzitter CDA): "Het belangrijkste is nu om de economie op orde te krijgen." De EU-norm van 3 procent is volgens hem slechts een 'richtsnoer'.

Catshuis

Vanaf maandag zullen de coalitiepartijen in het Catshuis onderhandelen over verdere bezuinigingen om de begroting op orde te krijgen.

Het CDA heeft al laten weten in te zetten op hervormingen, waar de PVV tot nu toe is gaan staan voor de hypotheekrenteaftrek en vooral wees naar ontwikkelingssamenwerking als bezuinigingsoptie.

Reacties vanuit de politiek en het maatschappelijk veld

Lees reacties op dit nieuws via Twitter op NUlive