ROTTERDAM - In de Maassilo in Rotterdam stonden de PvdA-kandidaten voor het partijleiderschap woensdagavond voor het eerst tegenover elkaar in een debat.

Inhoudelijk bleken de verschillen zoals verwacht niet al te groot. Wel ontstond discussie over versoepeling van het ontslagrecht en de WW.

Martijn van Dam bleek de grootste pleitbezorger van versoepeling van het ontslagrecht en een kortere duur van de WW. Wel koppelt hij hieraan de voorwaarde dat werknemers niet op straat komen te staan.

Diederik Samsom vindt dat de werknemersrechten al te veel worden uitgekleed. Hij pleit er voor dat de overheid zelf weer meer mensen uit de lagere salarislagen aanneemt, in plaats van laat werken via 'miniwurgcontractjes'.

Plan van de arbeid

Lutz Jacobi pleitte voor een Plan van de Arbeid als veelomvattend plan om de arbeidsmarkt gezond te maken.

Gedurende het debat werden meer plannetjes geplugd. Zo wil Ronald Plasterk het belastingtarief voor inkomens van boven de 150.000 euro verhogen van 52 procent naar 60 procent.

Over mogelijke extra bezuinigingen wilde Nebahat Albayrak niks zeggen. Ze stelt dat het niet verstandig is om de coalitiepartijen te laten weten waar voor bezuinigingen steun valt te halen bij de PvdA.

Regeren

Toen vanuit de zaal de vraag kwam of de PvdA met de SP, CDA of de VVD moet gaan regeren werd door de kandidaten het CDA genoemd. Alleen Jacobi koos voor de SP.

De komende week komen de vijf kandidaten nog vier keer bijeen om te debatteren. Vanaf 7 maart mogen de leden beslissen wie de nieuwe PvdA-leider wordt.

Kandidaten PvdA kruisen de degens