DEN HAAG - Bij vijf pensioenfondsen wordt onderzocht in hoeverre werkgevers in het verleden voordeel hebben gehad van terugstorting van premiegelden.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) zegde dit woensdag toe na langdurige druk vanuit de Tweede Kamer. 

Met de huidige pensioenproblemen voelt Kamp er eigenlijk weinig voor om energie te steken in een ingewikkeld onderzoek naar het premiebeleid 30 jaar geleden.

De Kamer dringt er toch op aan, omdat het vertrouwen in fondsen onder druk staat door kortingen op uitkeringen van gepensioneerden. ''Het moet gewoon heel helder zijn wanneer is teruggestort en op welke schaal'', aldus CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Gevraagd

Kamp is in april vorig jaar al gevraagd onderzoek te doen naar het terugstorten van pensioenpremies in tijden dat de buffers van de fondsen nog overvol zaten. Maar dit heeft hij afgehouden, omdat het lastig is de gegevens boven tafel te krijgen.

Het was volgens de minister indertijd ook geen geheim wat er gebeurde. Sterker nog, het werd door de politiek gestimuleerd.

Geholpen

Ook zei hij dat bedrijven in de problemen op deze manier zijn geholpen door het eigen pensioenfonds. Dat een onderneming overeind is gehouden, was volgens hem ook in ieders belang.

Hij wil nu via een ''proefonderzoek'' bij vijf fondsen uitzoeken wat boven tafel komt.