DEN HAAG - Schiphol mag bij de Polderbaan met speciale ribbels geluidsoverlast beperken van vertrekkende en aankomende vliegtuigen.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald, die daarmee een eerdere uitspraak van de rechter vernietigde.

Bewoners waren in het geweer gekomen tegen de ribbels, onder meer uit angst dat de ribbels het geluid juist zouden versterken.

Grondlawaai

De Polderbaan werd in 2003 in gebruik genomen. Vooral mensen in Hoofddorp-Noord hadden last van zogenoemd grondlawaai. Dat is een laag frequent geluid dat wordt veroorzaakt door startende vliegtuigen.

TNO ontwierp daarop de ribbels die in het landschap passen. Metingen hebben inmiddels uitgewezen dat de wigvormige heuvels wel degelijk de geluidhinder beperken, met name in Hoofddorp. Een second opinion van een wetenschapper van de universiteit Groningen bevestigde die uitkomst.

Geluidsribbels

Eerder oordeelde de rechter dat de geluidsribbels in strijd zijn met het bestemmingsplan, omdat dat alleen technische voorzieningen toestaat, bestemd voor de luchtvaart. Maar daar is de Raad van State het niet mee eens. Omdat de ribbels het grondlawaai tegengaan, hebben ze invloed op het luchtverkeer. En dat staat het bestemmingsplan wel degelijk toe, aldus de Raad van State.

De ribbels staan op een akker en komen ongeveer 1,5 meter boven het maaiveld uit. Ze staan over de hele akker 10 meter uit elkaar over een breedte van 60 meter.