AMSTERDAM - De procedure voor de benoeming van de vice-president van de Raad van State kan transparanter.

Dat schrijft de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, naar aanleiding van de benoeming van minister Piet Hein Donner als opvolger van Tjeenk Willink bij de Raad van State.

De ombudsman had na de benoeming klachten ontvangen van mensen die naar de functie hadden gesolliciteerd, maar van mening waren dat ze geen schijn van kans hebben gehad. Volgens de klagers waren ze kansloos omdat de benoeming van Donner al in kannen en kruiken zou zijn.

“In de eerste plaats moet voor de toekomst duidelijk zijn of het gaat om een openbare procedure of niet. Verder moet de selectie van kandidaten op basis van competenties een eigen plaats hebben naast de daarop volgende politieke benoeming”, zegt Brenninkmeijer.

“Nu lag de selectie in één hand, namelijk bij de minister van Veiligheid en Justitie. Hierdoor kon twijfel ontstaan of de partijpolitieke voorkeur voorop stond, omdat het een CDA kandidaat zou moeten zijn.”

Openheid

Brenninkmeijer vindt dat de overheid sowieso openheid moet geven over politieke invloed op benoemingen. Het vertrouwen van mensen in de overheid is afhankelijk van die openheid, aldus de ombudsman.

Omdat de benoemingen transparant moeten zijn, moeten volgens Brenninkmeijer politieke partijen op de achtergrond geen invloed uitoefenen.

De ombudsman roept de minister van Binnenlandse Zaken op tot dialoog met de Tweede Kamer over de procedures bij politieke benoemingen.