MAASTRICHT - De gemeenteraad van Maastricht heeft dinsdag een motie van het CDA aangenomen om kinderen die langer dan 8 jaar in Nederland zijn, hier te laten blijven.

De gemeenteraad van Maastricht heeft dinsdag een motie van het CDA aangenomen om kinderen die langer dan 8 jaar in Nederland zijn, hier te laten blijven.

Het CDA in Maastricht was de eerste en enige CDA-raadsfractie in Nederland die zelf een motie voor een kinderpardon indiende.

In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen bij minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel (CDA) aan te dringen op een humane oplossing voor deze kinderen.

Dit bij voorkeur volgens een eerder ingediend wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie, in de volksmond het kinderpardon genoemd.

Het CDA in Maastricht was de eerste en enige CDA-raadsfractie in Nederland die zelf een motie voor een kinderpardon indiende.

Andere mogelijkheden

Alleen de VVD en een lokale partij stemden tegen. Voorzitster Vivianne Heijnen van de CDA-fractie benadrukte dat de motie bij voorkeur zoekt naar een oplossing in de lijn van het kinderpardon, maar ook ruimte laat voor andere mogelijkheden.

''We vertrouwen en hopen dat uit Den Haag een oplossing komt'', aldus Heijnen in een toelichting. ''Die oplossing zou kunnen liggen in de nieuwe voorstellen waarmee minister Leers binnenkort komt''.