DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) vindt het ''prematuur'' om te concluderen dat er niet extra bezuinigd zou moeten worden.

Hij reageerde daarmee dinsdag op een opinieartikel van onder anderen directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau (CPB).

Die schreef samen met de directeur van de Brusselse denktank Bruegel dat eurolanden die niet bang hoeven te zijn dat ze niet meer terechtkunnen op de financiële markten, zoals Nederland, zouden moeten afzien van extra bezuinigingen.

Mix

De Jager ging niet in op de vraag of Teulings voor zijn beurt heeft gesproken. Bij RTLZ zei hij even later dat het kabinet een ''gezonde mix'' wil van hervormingen en bezuinigingen om zowel de economische groei te herstellen als het overheidstekort terug te dringen.

''Je kan niet door blijven gaan met toekomstige generaties de staatsschuld in de nek te duwen.''

Tekort

De Jager benadrukte dat het vertrouwen van de financiële markten ''ontzettend belangrijk'' is. Nederland staat er van de vier landen met de hoogste rating bij kredietbeoordelaars, qua financieringstekort het slechtste voor.

Duitsland, Luxemburg en Finland hebben een tekort van rond 1 procent van het bruto binnenlands product. In Nederland ligt het tekort nu op ruim 4 procent.

Nederland kan niet doorgaan met een groot begrotingstekort, want dan stapel je rente op rente, zei De Jager bij RTLZ, en dreig je het vertrouwen kwijt te raken van de financiële markten.

Vrees

Teulings is daar niet zo bang voor, bleek maandag uit zijn artikel in de Financial Times. Hij vreest dat extra bezuinigingen, bovenop de 18 miljard euro die het kabinet bij zijn aantreden al had afgesproken, Nederland dieper in de recessie duwt.

De Jager zei dat het kabinet wat hem betreft vasthoudt aan de eigen begrotingsregels en aan de regels van de Europese Commissie. Die schrijven voor dat Nederland in 2013 weer een tekort van maximaal 3 procent heeft. De Jager zei eerder dat een overschrijding met tienden van procenten gedurende een korte periode mogelijk is.