BRUSSEL - Voedselbanken in Europa kunnen dit jaar 500 miljoen euro tegemoetzien uit Brussel. De Europese Commissie heeft dinsdag besloten dit bedrag vrij te maken voor hulp aan de allerarmsten.

Het geld gaat naar voedselbanken, die daarmee de armsten van voedsel kunnen voorzien. Europa hoopt 18 miljoen mensen in 20 EU-lidstaten te ondersteunen.

Nederland was lange tijd tegenstander van de plannen. De regering vindt het verstrekken van voedselhulp een taak van de lidstaten zelf en niet van de Europese instanties.