DEN HAAG - Tarieven op auteursrechten moeten niet alleen achteraf worden gecontroleerd, maar ook vooraf worden onderzocht op redelijkheid.

Dat vinden GroenLinks en het CDA.

Mariko Peters van GroenLinks noemt de tarieven onredelijk hoog. ''Met name non-profitorganisaties betalen exorbitante bedragen. Een carnavalsvereniging die honderden euro's per jaar betaalt voor het draaien van een cd, zo zijn er vele voorbeelden."

"Muziek op een feestje in een zorgcentrum of in een kleine sportkantine gerund door vrijwilligers. Alleen controle achteraf hierop is niet voldoende.''

GroenLinks is blij dat er een geschillencommissie komt waar je achteraf kunt klagen over de tarieven, maar wil dat het College van Toezicht ook vooraf toeziet op het vaststellen van tarieven. De auteursrechten komen dinsdag aan de orde in de Kamer.

Onnodig

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is eveneens voor transparantie maar hij ziet het voorstel van CDA en GroenLinks niet zitten. Hij laat weten het voorstel ''onnodig en niet uitvoerbaar'' te vinden.

Bovendien zou het volgens hem op gespannen voet staan met Europese en internationale verplichtingen. Een opgelegd tariefbeleid betekent een breuk met het huidige privaatrechtelijke systeem, aldus Teeven.