DEN HAAG - Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) waarschuwt dat als de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg verder verlaagd wordt, ze die inkomsten elders op haar begroting moet bijpassen. 

En dat zal gezien de huidige financieel economische situatie ''een buitengewoon lastige opgave'' zijn.

Ze schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee ze reageert op uitlatingen van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie).

Die zei vorige week dat hij vreest dat door de hogere eigen bijdrage in de GGZ meer mensen bij justitie terechtkomen.

Overleg

Schippers schrijft haar brief ''mede namens'' Teeven. Ze wijst erop dat ze de eigen bijdrage in haar voorstellen al twee keer heeft verlaagd, onder meer op aandringen van de Tweede Kamer. Wat haar betreft komt de bijdrage uit op maximaal 200 euro per jaar.

Verder overlegt ze nog met de sector om te bezien hoe bij de invoering van de eigen bijdrage de meest kwetsbare groepen kunnen worden ontzien. De politie is ook betrokken bij die gesprekken.