AMSTERDAM - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) neemt maatregelen om de grootschalige misstanden in de champignonsector tegen te gaan.

Zo worden meer inspecteurs ingezet en moet het moeilijker worden om via schijnconstructies Oost-Europeanen goedkoop te laten werken. Malafide bedrijven kunnen rekenen op boetes van twaalfduizend euro per werknemer. Bij de derde misstap moet het bedrijf sluiten.

Kamp heeft de ambitie om 'alle rotte appelen' uit de champignonsector te halen, zo laat hij weten aan NU.nl. "We weten welke de foute bedrijven zijn en ze worden achtereenvolgens aangepakt."

Fraude

Twee jaar geleden concludeerde de arbeidsinspectie dat bij de circa 250 champignonbedrijven op grote schaal fraude en onderbetaling plaatsvindt. Er werd voor 1,5 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd.

Kamp zegt dat Oost-Europeanen vaak het minimumloon krijgen, maar in de praktijk minder ontvangen doordat allerlei kosten voor huisvesting en eten worden ingehouden op het salaris. Ook moeten ze vaak veel meer uren werken dan de wettelijk vastgelegde 40 uur.

Kamp wil via het intensiveren van de inspecties deze misstanden aanpakken. Onderdeel hiervan is dat UWV en de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) nauwer gaan samenwerken.

Schijnconstructies

Een belangrijk bron van fraude binnen de champignonsector is het werken met schijnconstructies, waardoor voor de arbeiders geen tewerkstellingsvergunning vereist is. Deze schijnconstructies wil de minister aanpakken.

Overigens blijft de zzp-constructie wel mogelijk. In dit geval bieden werknemers zichzelf aan als zelfstandig ondernemer. Wel moet het volgens Kamp duidelijk zijn dat het geen verkapt dienstverband is.

"Als zelfstandige mag je dat gewoon doen. Net als een restaurant er voor kan kiezen om veel goedkopere maaltijden aan te bieden", stelt Kamp. "Als zelfstandig ondernemer kun je daar je redenen voor hebben, bijvoorbeeld als je je in een markt wil invechten."

Notificatie

Kamp wil verder voor werknemers waar geen tewerkstellingsvergunning voor hoeft worden aangevraagd de regels verscherpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Polen, aangezien voor dit land het vrije werknemersverkeer van EU van toepassing is.

Zij moeten vaker gemeld worden bij het UWV via een zogeheten 'notificatie'. Nu hoeft dat slechts één keer voor onbepaalde tijd. Hij wil daarmee voorkomen dat arbeiders achter elkaar voor diverse klussen worden ingezet. De notificatie geldt straks slechts voor een aantal maanden.

Met deze maatregelen wil Kamp voorkomen dat bonafide champignontelers uit de markt gedrukt worden door de frauderende werkgevers. Hij steunt een initiatief vanuit de sector om een keurmerk in te stellen voor aantoonbaar volgens de regels geproduceerde champignons.