AMSTERDAM - Volgens de Raad van State is er geen noodzaak om jonge asielzoekers na acht jaar automatisch een verblijfsvergunning te geven.

Dat blijkt uit de reactie van het hoogste adviesorgaan op het wetsvoorstel 'Wortelingswet' van de Kamerleden Joel Voordewind (ChristenUnie) en Diederik Samsom (PvdA).

Dit voorstel regelt dat, indien de overheid traag of nalatig is met de procedures of er nieuwe feiten ontstaan, kinderen automatisch een verblijfsvergunning krijgen na acht jaar.

Procedures

De Raad van State vindt echter dat het wetsvoorstel te veel kijkt naar het resultaat en niet naar de asielprocedures. Middelen om de procedures te versnellen zijn onvoldoende onderzocht.

Voordewind wijst erop dat minister Leers (Asiel) bezig is met maatregelen om deze procedures te verbeteren. Het wetsvoorstel dient daarom vooral als stok achter de deur.

Minister

Volgens het adviesorgaan is er de discretionaire bevoegdheid van de minister om individuele gevallen op schrijnendheid te beoordelen. Om uitzetting van schrijnende gevallen te voorkomen is dus al een mogelijkheid in de wet ingebouwd.

Volgens Voordewind leidt de discretionaire bevoegdheid tot willekeur. Volgens hem is het beter om na acht jaar vaste criteria te hebben om vast te stellen in hoeverre het kind geworteld is in de Nederlandse samenleving en of het verantwoord is hem of haar terug te sturen.

Volgens de Raad van State voldoende mogelijkheden om binnen de bestaande middelen de overheid te prikkelen om procedures te versnellen, bijvoorbeeld via boetes.

Voordewind stelt dat de Raad van State het wetsvoorstel puur juridisch beoordeelt. Hij wijst er echter op dat er in de Nederlandse samenleving grote maatschappelijke onvrede is over het wegsturen van gewortelde kinderen.