BRUSSEL - Servië wordt alsnog kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU werden het daar maandag in Brussel over eens.

De stap geldt als cruciaal voor het openen van onderhandelingen over toetreding.

''Servië heeft de nodige stappen gezet waardoor een kandidatuur nu echt aan de orde is'', aldus minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Het is de bedoeling dat tijdens een vergadering van de EU-lidstaten dinsdag in Brussel de kandidatuur wordt besloten. De Europese leiders kunnen dan op hun top eind deze week definitief ja zeggen tegen de kandidaatstatus voor Servië.

Spanningen

Begin december op de vorige Europese top kreeg Servië nog nul op het rekest. De EU-leiders bekritiseerden toen de spanningen tussen Serviërs en Kosovaren, die zich in 2008 van Servië afsplitsten.

Vorige week beëindigde Servië enkele conflicten met Kosovo. Zo mogen de Kosovaren bij onderhandelingen voortaan zichzelf vertegenwoordigen, hoewel de regering in Belgrado blijft weigeren hun onafhankelijkheid te erkennen.

Nederland verzette zich lange tijd tegen een Servische toenadering tot de EU, toen het land nog niet meewerkte met het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag.