AMSTERDAM - De Raad van State is kritisch over het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA en ChristenUnie over het invoeren van het kinderpardon.

Volgens het hoogste adviesorgaan van de regering is de wet onnodig, ondoelmatig en oneerlijk. Dat meldt de NOS maandag.

In de 'wortelingswet' staat dat kinderen uit het buitenland die al acht jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. Zo moet worden voorkomen dat er langdurige discussies ontstaan zoals vorig jaar het geval was bij de Angolese Mauro.

Volgens de Raad van State is een dergelijke wet niet nodig. Schrijnende gevallen kunnen altijd bij de minister aankloppen.

Bovendien kunnen gezinnen zo worden uitgelokt om hun procedure te rekken tot een kind acht jaar in Nederland is. Verder is de wet oneerlijk ten opzichte van gezinnen die wel teruggingen naar hun eigen land.

Doorzetten

Ondanks het negatieve advies van de raad zetten de PvdA en ChristenUnie hun plannen door. De partijen hopen dat een nipte meerderheid de wet ondersteunt. VVD en PVV stemmen waarschijnlijk tegen.

VluchtelingenWerk Nederland is het niet eens met het negatieve advies van de Raad van State. ''De wet gaat over oude gevallen. De nieuwe asielprocedure is al zo snel dat deze wortelingswet niet meer dan een hardheidsclausule is'', zei plaatsvervangend directeur Jasper Kuipers maandag.

Geen argument

Dat de wet oneerlijk is voor mensen die al moesten terugkeren, is volgens hem geen argument. ''Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat sommige mensen geen gebruik meer kunnen maken van een wetswijziging, is inherent aan het aanpassen van wetten.''

VluchtelingenWerk roept op in elk geval tot het einde van de behandeling van het wetsvoorstel te stoppen met het uitzetten van deze groep kinderen.