DEN HAAG - Oud-VVD-minister van Volkshuisvesting Sybilla Dekker vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden aangepast. 

Ze zei dat zondag in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens haar is het ''noodzakelijk'' om ''stapsgewijs en over een reeks van jaren'' iets te doen aan de aftrek.

Dekker steunt voorstellen daarover die 22 economen de afgelopen week naar buiten brachten. Ze pleit ervoor dat het kabinet naar de plannen gaat kijken en zal daarvoor haar invloed in de VVD aanwenden.

De VVD heeft bij het aantreden van dit kabinet met CDA en PVV afgesproken dat er niet getornd wordt aan de hypotheekrenteaftrek. Dekker is één van de eerste prominente VVD'ers die pleit voor het terugdringen van de hypotheekrenteaftrek.

Eind vorig jaar deden onder meer oud-partijleider Ed Nijpels en oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas dat al eens.

Harde kritiek

Dekker noemde het terugdringen van de aftrek zoals voorgesteld door de 22 economen ''een goed plan''.

Ze uitte ook harde kritiek op het kabinetsbesluit om woningcorporaties te verplichten 75 procent van hun huizenbestand aan huurders te koop aan te bieden. Dat is volgens haar een maatregel ''die absoluut niet werkt'' omdat de woningmarkt helemaal stil is komen te liggen.

Huurmarkt

Dekker wil ook aanpassingen op de huurmarkt. Volgens haar is de overheid daar veel te bepalend voor de hoogte van de huren. Dat leidt er toe dat er in feite drie markten zijn: een hele grote voor de sociale woningbouw, een veel kleinere voor de commerciële huurwoningen en de koopmarkt. Die zijn volgens Dekker zodanig gescheiden dat mensen ''onvoldoende kunnen switchen'' tussen de huur- en de koopmarkt.

Ze wil dat de overheid zich meer op afstand opstelt en minder toezicht houdt op woningcorporaties. Private investeerders moeten meer kansen krijgen bij de corporaties, aldus Dekker in Buitenhof.