DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zet vraagtekens bij het kabinetsplan om het aantal raadsleden en wethouders in gemeenten met 25 procent te verminderen.

In een brief aan minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken zegt de VNG dat het voornemen op gespannen voet staat met plannen om het aantal gemeentetaken uit te breiden.

De VNG wil graag weten waar die 25 procent op is gebaseerd en vraagt zich ook af waarom in de plannen het aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer niet wordt teruggebracht.

De gemeenteraad is bij uitstek het orgaan dat de bevolking vertegenwoordigt. Als er minder raadsleden zijn, komt dat onder druk te staan, schrijft de vereniging.

Ook over de geplande miljoenenbezuinigingen heeft de VNG zorgen. De bedrijfsvoering van gemeenten zou daardoor in gevaar kunnen komen.