AMSTERDAM - Mensen die dieren schoppen of dumpen moeten in de toekomst makkelijker kunnen worden vervolgd.

Het schoppen of dumpen van dieren moet volgens de wet mishandeling of verwaarlozing worden. Dat staat in de nota Dierenwelzijn en Diergezondheid, die staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De nota bouwt voort op de nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid uit 2007. Bleker wil er volgens zijn ministerie een betere omgang met dieren mee bewerkstelligen.

De staatssecretaris wil dat de gezondheid en het welzijn van Nederlandse dieren tot de beste ter wereld behoren.

Dierenartsen

Zo wil Bleker misstanden in de dierfokkerij samen met de betrokken organisaties en de sector te lijf gaan, onder meer door randvoorwaarden te stellen en te helpen bij het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Ook wil Bleker de positie van dierenartsen ten opzichte van veehouders versterken.

Verder moet het welzijn van dieren tijdens het transport de komende jaren verbeteren.

Samen met andere lidstaten gaat de staatssecretaris onderdelen in de Europese Transportverordening die slecht zijn of ongerief met zich meebrengen proberen aan te laten passen. Zo moet de transportduur voor slachtdieren maximaal acht uur worden.