DEN HAAG - Na Martijn van Dam heeft ook zijn collega-Kamerlid Diederik Samsom zich woensdag gemeld voor het leiderschap van de partij.

Hij deed dat in een brief aan de PvdA-leden.

De 40-jarige Samsom werd Tweede Kamerlid in 2003 en was in de jaren daarvoor actief voor milieuorganisatie Greenpeace. Hij voert in het parlement het woord over asiel, immigratie en energie.

In 2008 was Samsom al eens kandidaat voor het fractievoorzitterschap, maar hij werd toen verslagen door Mariëtte Hamer. Samsom staat bekend als een representant van de linkervleugel van de partij.

Idealen

In zijn brief aan de PvdA-achterban schetst Samsom dat de idealen van de PvdA niets aan betekenis hebben ingeboet, maar als die niet vertaald worden in heldere keuzes er alleen getob over de koers overblijft.

Onder de keuzes die hij met de PvdA wil maken, vallen onder meer het openbreken van de arbeidsmarkt voor gehandicapten, het omvormen van de hypotheekrenteaftrek en investeringen in duurzame energie.

Loongebouw

Verder wil hij het loongebouw doorbreken, zodat het mogelijk wordt dat een leraar meer verdient dan de schoolleider en de wijkagent meer dan de bureauchef. ''Want alleen zo houd je de beste mensen waar ze het hardste nodig zijn'', aldus Samsom.

Uiteindelijk wil de PvdA'er ''een ander Nederland''. ''Het Nederland dat zijn optimisme weer terugvindt, en zijn zelfvertrouwen.'' 

Asscher

De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher gaat pas in de zomer van 2013 nadenken of hij zich kandidaat stelt voor het leiderschap van de PvdA. Een ''tussentijdse overstap naar Den Haag is totaal niet aan de orde". Dat zei hij woensdag tegen de lokale tv-zender AT5.

Asscher wordt vaak genoemd als opvolger van de afgetreden Job Cohen. Hij zei woensdag echter klip en klaar dat hij een tussentijds vertrek naar Den Haag uitsluit.