Martijn van Dam (34) is de eerste uit de PvdA-fractie die zich kandidaat heeft gesteld om de partij te gaan leiden na het vertrek van Job Cohen. NU.nl sprak met hem.

Waarom heb je je kandidaat gesteld?

"Dit is het moment om een nieuwe start te maken. Een nieuwe fase van de sociaaldemocratie. De PvdA moet weer een partij van de mensen zijn en niet van de bestuurders."

Hoe moet die toekomst er uitzien?

"We moeten meeveranderen met de samenleving. Ik zie twee grote trends. De eerste is: de mensen hebben in de samenleving meer kansen gekregen, maar tegelijkertijd is de onzekerheid gegroeid. Mijn opa bleef zijn hele leven bij dezelfde baas, onze ouders hadden drie werkgevers en wij zijn op ons dertigste al drie keer van baan gewisseld."

"Onze samenleving is daar nog niet op ingericht. Als we vooruitstrevend willen zijn moeten we dat oude model loslaten en Nederland veranderen."

Kun je dat wat concreter maken? Wat moet er veranderen?

"Ik heb daar wel wat plannen voor, maar die wil ik de komende dagen pas lanceren. Via internet, bijvoorbeeld via Facebook. Dat doe ik bewust, omdat ik mensen wil laten meedoen en niet alleen laten toekijken. Ik wil samen met hun die plannen lanceren."

Je noemde nog een trend.

"Daar kan ik wat meer over vertellen. De andere trend is dat mensen, ondanks dat ze meer mogelijkheden hebben gekregen, ook het gevoel hebben de grip op hun leven kwijt te raken."

"Je kent dat gevoel wel dat een bedrijf wordt gereorganiseerd terwijl er gewoon winst wordt gemaakt. Omdat een aandeelhouder een procentje meer winst wil. Of: als je belt naar een helpdesk om geholpen te worden dat je uren in de wacht staat. De klant was toch koning? En denk aan de woningcorporaties die er zijn voor sociale huurwoningen, maar miljarden verspelen door riskante beleggingen."

"Een van mijn ambities is om de mensen weer meer macht in handen te geven, zodat ze zelf meer grip krijgen. En als dat ergens niet lukt moet de PvdA naast ze staan. Omdat ik die verandering wil stap ik in deze campagne. Ik wil die nieuwe koers inzetten."

Je wil van de partij meer een partij van de mensen maken. Jij bent toch niet lid geworden van een partij die in jouw ogen een bestuurderspartij is?

"Ik wil niet praten over het verleden in de politiek. Die discussies moeten we achter ons laten. We moeten nu een stap vooruit maken. Met de oude idealen, maar met een nieuwe agenda."

Andere kandidaten hebben zich nog niet gemeld, maar waarom zouden ze op jou moeten stemmen?

"Ik wil af van de somberheid en mensen hoop teruggeven dat morgen beter is dan vandaag. Het is zonde dat die hoop is weggeglipt. Als mensen ergens door geïnspireerd kunnen raken is dat wel de toekomst die voor ze ligt."

Wanneer heb je besloten het te gaan doen?

"Gisteravond hebben we de knoop doorgehakt."

Bij de verkiezingen in 2010 kreeg je in vergelijking met Diederik Samsom maar een handjevol voorkeursstemmen. Komt jouw stap niet te vroeg?

"Dit is natuurlijk voor het eerst dat ik zoiets doe, maar ik heb wel achter de schermen al volop discussie gevoerd over de koers van de partij. Die discussie wil ik nu ook in de samenleving voeren. Ik hoop de leden enthousiast te kunnen maken."

Welke richting wil je met de PvdA op. Als ik je hoor zeggen: 'oude idealen, nieuwe agenda', dan denk ik dat je met de PvdA een progressievere koers op wil.

"De PvdA is sinds haar oprichting altijd de grootste partij links van het midden. Wij definieren zelf onze partij. Maar ik hoop wel dat andere partijen enthousiast worden van koers die wij gaan inzetten."