DEN HAAG - Een topmilitair gaat Nederlandse bedrijven helpen bij de export van defensieproducten. Minister Hans Hillen van Defensie heeft vice-admiraal Wim Nagtegaal voor deze nieuwe functie uitgekozen.

Dat heeft het ministerie van Defensie woensdag gemeld. Nagtegaal, nu nog plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, gaat zich tot half 2013 ook bezighouden met de verkoop van overtollig materieel.

Verder wordt hij onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van de herbelegging van het Defensievastgoed. Een en ander is het gevolg van de ingrijpende bezuinigingen bij Defensie.

Vanuit de Tweede Kamer was erop aangedrongen een topfunctionaris aan te stellen om ervoor te zorgen dat belangrijke onderdelen van deze reorganisatie op tijd worden uitgevoerd.

Export-generaal

Ook klonk de roep om een export-generaal. Met name regeringspartij VVD ziet daar wel brood in, omdat het volgens de liberalen bij het sluiten van internationale deals goed kan zijn als er een hoge functionaris meereist met de bedrijven.

Generaal-majoor Hans Wehren, die nu plaatsvervangend commandant luchtstrijdkrachten is, neemt vanaf half mei de huidige taken van Nagtegaal over.

Nieuwe gezichten

De top van het ministerie krijgt de komende tijd meer nieuwe gezichten. Zo heeft Hillen generaal-majoor Sander Schnitger benoemd tot commandant luchtstrijdkrachten. Hij volgt luitenant-generaal Jac Jansen op, die Defensie verlaat. De huidige plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten, generaal-majoor der mariniers Ton van Ede, wordt in november de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.