AMSTERDAM - De PVV spint in de politieke peiling garen met het meldpunt waar mensen hun klachten kwijt kunnen over Polen of andere arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen.

De PvdA daarentegen behoort tot de grote verliezers na ophef in de fractie over een dubbelinterview van politiek leider Job Cohen en partijvoorzitter Hans Spekman over de koers van de sociaaldemocraten.

Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De PVV zou nu bij verkiezingen 24 zetels in de Tweede Kamer behalen.

Dat zijn er vier meer dan vorige week en daarmee wordt de dalende lijn van de partij van Geert Wilders de afgelopen tijd in de peiling gestokt. De PVV zit nu weer op het niveau van de verkiezingsuitslag in 2010.

Uit eerder onderzoek van De Hond bleek nog dat 55 procent van de kiezers (vrij) negatief staat tegenover het Polenmeldpunt. Ruim een kwart is (vrij) positief en 18 procent staat er neutraal tegenover.

Cohen

De PvdA zou nu 14 zetels behalen en dat zijn er drie minder dan vorige week. In werkelijkheid hebben de sociaaldemocraten nu 30 zetels in de Kamer. Driekwart van de kiezers denkt dat Cohen niet lang meer fractievoorzitter van de PvdA zal zijn. Onder (potentiële) stemmers van de PvdA wordt dit gedacht door 63 tot 67 procent.

Wel meent 53 procent van de Nederlandse kiezers dat het goed is als de sociaaldemocraten meer de linkerkant op gaan. Van de (potentiële) PvdA-stemmers wil 85 tot 87 procent een meer linkse koers.

SP

Terwijl de PvdA wegzakt, wint de SP één zetel erbij en komt uit op 33 zetels. De partij onder leiding van Emile Roemer blijft daarmee in de peiling de grootste partij. In het echt heeft de SP 15 Kamerzetels.

Overigens zien de meeste Nederlanders wel verschillen tussen deze twee partijen. Nog geen drie op tien kiezers menen weinig verschil tussen de PvdA- en SP-doelstellingen te zien en denken dat de partijen beter kunnen fuseren. Verder hebben het CDA en de ChristenUnie ieder één zetel in de peiling verloren.

Bezuinigingen

Uit de peiling blijkt ook dat een kleine meerderheid van 53 procent van de kiezers denkt dat VVD, CDA en PVV er niet uitkomen als ze straks moeten onderhandelen over extra bezuinigingen. Van de VVD-kiezers zegt 78 procent en van de CDA-achterban 66 procent dat het goed zou zijn als PVV-leider Geert Wilders inbindt om het kabinet overeind te houden.

Net als uit een eerder peiling blijkt dat kiezers vooral willen dat het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV zich richt op het stimuleren van de economie in plaats van verder bezuinigen. Bijna driekwart pleit voor het stimuleren van de economie, terwijl 22 procent meent dat de regering zich vooral moet richten op het begrotingstekort.

Zes van de tien kiezers denken wel dat meer dan een miljard euro bezuinigd moet worden op ontwikkelingshulp. Bij het CDA ligt dit erg gevoelig, maar toch is 54 procent van de achterban van de christendemocraten het eens met de korting van een miljard op het budget van ontwikkelingshulp.

Steekproef

De peiling van De Hond wordt via internet gehouden onder tenminste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld. De peildagen zijn vrijdag en zaterdag.