DEN HAAG - De PvdA, SP, ChristenUnie en GroenLinks willen reeds op 1 maart toelichting op de voorlopige economische vooruitzichten die het Centraal Planbureau (CPB) die dag publiceert.

Vrijdag bleek dat het CPB geen technische briefing wil geven bij de bekendmaking van die eerste ramingen over de Nederlandse economie.

Zo'n toelichting op de cijfers wil het bureau pas geven op 20 maart, de dag van de presentatie van het definitieve Centraal Economisch Plan 2012, inclusief de verkenning tot en met 2015.

'Onbevredigend'

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk noemt die gang van zaken ‘onbevredigend’. Hij vindt dat het CPB al op 1 maart prima een duiding kan geven bij de berekeningen.

Plasterk: "Het verschil tussen de voorlopige en definitieve cijfers is, neem ik aan, dat ze nog een beetje kunnen afwijken. Maar dat zal niets veranderen aan de logica erachter."

Onderhandelaars

Vanaf 5 maart zullen de coalitiepartijen in het Catshuis onderhandelen over verdere bezuinigingen om de begroting op orde te krijgen. Plasterk vermoedt dat de onderhandelaars wél 'alle noodzakelijke briefing zullen krijgen'.

Ook SP-Kamerlid Ewout Irrgang denkt dat de zaken anders liggen voor de onderhandelaars. Hij noemt het 'schandalig' dat de Kamer de toelichting wordt onthouden.

Eerder

Bruno Braakhuis van GroenLinks, die zegt 'nijdig' te zijn, vindt het sowieso een rare gang van zaken. 

"Normaal krijgen wij die cijfers veel eerder, inclusief een toelichting van het CPB", aldus Braakhuis. "Hoezo dit jaar niet? Ik vind dat een onbeleefde weigering van het CPB richting de Kamer."

CDA en VVD

CDA-Kamerlid Elly Blanksma laat weten dat ze de briefing pas hoeft op het moment dat de definitieve cijfers er zijn. "Uitsluitend dan is het zinvol. Dat heeft niets met beleefd te maken", vindt Blanksma.

Mark Harbers van de VVD zegt niet bijzonder te hechten aan een toelichting. "De cijfers zijn het belangrijkst en die zijn voor iedereen beschikbaar."

Reactie CPB

Een woordvoerder van het CPB laat desgevraagd weten dat de coalitie niet meer toelichting krijgt dan de Kamer "anders dan dat de ministeries een heel batterij ambtenaren ter beschikking hebben om de cijfers te interpreteren."

Wel is er standaard overleg tussen het CPB en een paar ministeries, en is er tegen de tijd dat de economische ramingen worden afgerond een presentatie voor het kabinet.

Ook zou de gang van zaken in overeenstemming zijn met die van andere jaren.