AMSTERDAM - Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) verwacht dat zijn nieuwe maatregelen rondom gezinshereniging leiden tot een 'substantieel' kleiner aantal immigranten.

Hij wilde vrijdag na de ministerraad echter geen concrete aantallen noemen, mede omdat mensen bezwaar kunnen aantekenen bij bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het kabinet stemde vrijdag in met de maatregelen. Voortaan maken meerderjarige kinderen geen deel meer uit van het zogenoemde kerngezin. Zij mogen in het geval van gezinshereniging niet meer meereizen met de rest van het gezin. Ook moeten kinderen of een partner een jaar wachten voordat ze over mogen komen.

Verder komt de ex-partner na een scheiding pas na vijf jaar huwelijk of partnerschap in aanmerking voor een eigen verblijfsvergunning. Nu is dat nog na drie jaar. Deze maatregel moet schijnhuwelijken tegengaan.

Ook komt er een speciale, tijdelijke trouwvergunning voor homo's en lesbiennes en voor partners met een verschillende religie, als zij door de wet in het land van herkomst van hun partner niet kunnen trouwen.

Integreren

Met de aangescherpte eisen wil het kabinet ervoor zorgen dat wie naar Nederland komt een goede kans heeft om te integreren en mee te doen in de samenleving. De maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord.

Het kabinet wil eigenlijk meer anti-immigratiemaatregelen nemen, maar dat stuit op verzet in Europa. "Dat is een heel moeizaam proces", zei Leers.

Kinderen

Via gezinshereniging komen jaarlijks gemiddeld tussen de 20 en 25 duizend mensen Nederland binnen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt kinderen overigens niet mee, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst wel.

Dit doen deze instanties al twintig jaar op deze manier, zei Leers. Hij pareerde hiermee opmerkingen van GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi, die hier vragen over had gesteld.