DEN HAAG - Diverse Kamerleden van de PvdA hebben grote moeite met het beeld dat is ontstaan dat de partij tegen de SP zou ‘aanschurken’.

Dat melden bronnen uit de fractie tegenover NU.nl.

Donderdagavond om acht uur komt de fractie bijeen voor een vergadering die in het teken zal staan van de ophef die in de fractie is ontstaan na een dinsdag gepubliceerd interview in Trouw met fractievoorzitter Job Cohen en partijvoorzitter Hans Spekman.

In dit interview met de kop 'Aanschurken tegen de SP' zegt Cohen ondermeer: "Als ik alles overzie, staat de SP wat uitgangspunten betreft waar wij staan."

Kamerleden herkennen zich niet in dit beeld. "Het echte PvdA-verhaal komt niet goed voor het voetlicht", aldus een van de leden. "We willen niet een partij zijn die met een ander mee heult. Meer dan ooit moeten we onszelf zijn."

Het beeld dat desalniettemin ontstaat van een SP-achtige partij, is zout in de wonden van een groot deel van de fractie. Daar is al langer ergernis over de meer linkse en behoudende koers die de partij zou varen.

Mail

Donderdag lekte naar de NOS een mail uit van PvdA-Kamerlid Frans Timmermans naar Hans Spekman en Job Cohen. Hij zei het strategisch een onhandig interview te vinden en was het er ook inhoudelijk niet mee eens. 

Zo valt te lezen: "Jullie interview geeft sterk de indruk dat jullie afscheid willen nemen van de traditionele  sociaaldemocratische benadering en dat vind ik buitengewoon onverstandig en hoogst onwenselijk."

Timmermans vindt dat Cohen en Spekman bezig zijn met een 'hopeloze propositie om ons als “SP light” te positioneren'.

Hij schrijft verder dat de fractie zich over deze strategische keuze had moeten uitspreken. "Want, Job, je geeft dit interview als onze voorzitter en dus ook namens ons. En eerlijk gezegd voelde ik mij niet thuis bij alles wat er door jullie is gezegd."

Chaotisch

Een ander Kamerlid dat anoniem wil blijven zegt achter Timmermans te staan: "Wat je hier ziet gebeuren is een samenvatting van een chaotische organisatie."

"Als zo'n groot interview wordt gehouden met twee van de belangrijkste mensen in de partij, dan wil je dat als fractie van tevoren weten. Zeker als er een koerswijziging wordt aangekondigd."

Ook zou volgens een van de leden het praten over de strategie, zoals Cohen en Spekman in het interview, geen handige aanpak zijn. "Daardoor kan makkelijk verkeerde beeldvorming ontstaan."

Andersom

Volgens woordvoerders van de PvdA moet de uitspraak van Cohen in Trouw worden geïnterpreteerd als dat de SP dichter bij de PvdA is komen te staan, in plaats van andersom.

De vraag in hoeverre Cohen verantwoordelijk is voor de beeldvorming, laten de leden liever in het midden.

Timmermans reageerde donderdagmiddag na afloop van een overleg met Cohen dat er geen probleem is tussen hem en de partijleider. Ook is er in tegenstelling tot wat hij in de mail schrijft geen sprake is van een koerswijziging. De kop van het interview zou volgens hem niet de lading dekken.

Verder zegt hij met grote regelmaat mails rond te sturen om discussie over de koers van de partij te voeren. 

Poppenkast

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch haalt tegenover NU.nl uit naar zijn fractiegenoten: "Als Cohen en Timmermans nu doen alsof er niks aan de hand is moeten ze niet bij mij zijn. Aan die poppenkast doe ik niet mee."

Spekman vindt de commotie over het interview overdreven. Hij stelt dat het voor niemand een verrassing kan zijn dat de PvdA links is.

Volg tweets over de ontwikkelingen rond de PvdA op NUlive