DEN HAAG - Defensie wil tientallen ervaren militairen die de afgelopen 8 jaar met politie of justitie in aanraking zijn gekomen, ontslaan. Vaak gaat het om oude veroordelingen en was Defensie daar al van op de hoogte gesteld.

Dat vertelt advocaat Michael Ruperti dinsdag. Hij staat zeven van deze militairen bij, maar er melden er zich steeds meer bij hem.

De militaire inlichtingendienst MIVD is volgens Ruperti sinds juli 2011 begonnen met zogenoemde nieuwe veiligheidsonderzoeken naar militairen.

''Daaruit zijn tientallen zaken naar boven gekomen van militairen die voor en tijdens hun diensttijd zijn veroordeeld'', vertelt de advocaat.

Geschorst

''Sinds januari van dit jaar hebben die te horen gekregen dat hun 'verklaring van geen bezwaar' wordt ingetrokken. Dat betekent dat ze worden geschorst en vervolgens ontslagen.'' Een woordvoerder van Defensie bevestigt een strengere aanpak op het gebied van integriteit.

De raadsman wist de afgelopen jaren bij de rechter al drie van dit soort voorgenomen ontslagen te voorkomen. ''Toch gaan defensie en de MIVD juist op grotere schaal door'', constateert de advocaat.

Onrust

Op de werkvloer heerst nu grote onrust, vertelt hij. ''Het gaat weer om veelal elitemilitairen van de Luchtmobiele Brigade. Stuk voor stuk mannen die zich meerdere malen hebben onderscheiden in Uruzgan. Een aantal is zelfs onderscheiden voor zijn uitstekende functioneren onder zware operationele omstandigheden.''

Defensie is op de rechtszittingen van de militairen geweest, benadrukt de advocaat. ''Van een aantal van hen zijn zelfs de contracten verlengd na de veroordelingen.

In sommige gevallen heeft de MIVD keiharde toezeggingen gedaan dat deze vonnissen niet tot hernieuwde veiligheidsonderzoeken zouden leiden. Bij deze cliënten is dus de verwachting gewekt dat de oude veroordeling niet tot ontslag zou leiden.''

Hillen

Ruperti hoopt dat minister Hans Hillen van Defensie de MIVD nog eens goed naar deze zaken zal laten kijken, voordat wordt besloten tot daadwerkelijke intrekking van de verklaring van geen bezwaar. Gebeurt dat niet, dan zullen de militairen de intrekking gaan aanvechten. Ruperti: ''Net als hun collega's eerder met succes hebben gedaan.''

Er is volgens de woordvoerder van Defensie met de Tweede Kamer afgesproken de teugels op het gebied van integriteit strakker aan te trekken. ''Defensie neemt integriteit hoog op. We gaan dat strenger en straks continu monitoren. Een overgangssituatie is altijd moeilijk, maar de militairen kunnen nog bezwaar maken.''