DEN HAAG - Minister Schultz (Infrastructuur) twijfelt aan het nut van extra investeringen in de infrastructuur om problemen aan het spoor in de toekomst te voorkomen.

Dat zei ze dinsdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de recente problemen door winterweer op het spoor.

Ze wil een kosten/baten-analyse maken om te kijken of de kosten wel opwegen tegen de op te lossen problemen.

Schultz zei te balen dat alle maatregelen die zijn genomen na de winterstoringen van afgelopen jaar niet goed hebben gewerkt. De Tweede Kamer was met name kritisch over de informatievoorziening naar de reiziger en de trage handelswijze van de spoorbedrijven.

Bovenste league

Ze zei wel dat Nederland internationaal in de 'bovenste league' moet zitten waar het gaat om de betrouwbaarheid van het spoor.

De minister hield de Kamer voor dat het spoor wel simpeler gemaakt kan worden door bijvoorbeeld minder wissels te gebruiken, maar dat het gevolg hiervan is dat mensen vaker zullen moeten overstappen.

"Het is de vraag of dat het waard is voor de overige 355 dagen per jaar dat het wel goed gaat", aldus Schultz. Ook vroeg ze zich af of er wel budget beschikbaar was om toch extra investeringen te doen.

Diverse partijen in de Kamer vrezen dat met deze instelling van de minister volgend jaar hetzelfde debat gevoerd moet worden.

SGP en GroenLinks pleiten er voor om machinisten zelf te voorzien van materieel, zoals een brander, om wissels te kunnen repareren.

Schultz stelde dat dit de veiligheid van de machinisten in gevaar kan brengen.

Omschakelen

In haar brief aan de Kamer constateerde de minister al dat door het onverwachte winterweer te laat is overgeschakeld op een beperkte dienstregeling. Ze wil dat de NS hier voortaan sneller op kan overschakelen.

"Zekerheid is het belangrijkste", aldus Schultz. "Het blijkt enorm complex om op de dag zelf af te schalen."

Ze wil voortaan zelf geïnformeerd worden over de weersituatie en de staat van het materieel. Ook wil ze meer de verantwoordelijkheid naar zich toe trekken.

Informatievoorziening

Schultz wil dat de informatievoorziening naar de reiziger verbetert. Dit was een van haar belangrijkste speerpunten na de problemen van vorig jaar, maar dit bleek bij de recente problemen allerminst opgelost.

Volgens de minister is deze verbetering alleen te realiseren als de bijsturingsinformatie van het spoornetwerk op orde is. De 'puzzel' van het bijsturen als er problemen ontstaan moet beter gekoppeld zijn aan de informatie aan de reiziger.

Ook wordt er een 'backup' gemaakt van de NS-site die moet voorkomen dat de site plat ligt zodra deze overbelast raakt.

Bonussen

Het wel of niet uitkeren van bonussen of het ontslaan van directies of raden van commissarissen vindt de minister niet haar zaak, maar van de aandeelhouders.

Diverse partijen hadden om sanctiemaatregelen gevraagd jegens de leiding van Prorail en NS.