AMSTERDAM - In het basisonderwijs gaan duizenden banen verloren door een opeenstapeling van bezuinigingen.

Dat zegt een woordvoerder van de PO-raad, koepelorganisatie voor het basisonderwijs. Hij bevestigt een artikel daarover in de Volkskrant en noemt de situatie zorgelijk.

Scholen zouden door de bezuinigingen steeds meer in de problemen komen. Dat gaat niet alleen ten koste van het aantal leraren, vreest de PO-raad. Ook zouden de klassen groter worden en wordt er minder vaak schoongemaakt.

Volgens de woordvoerder dreigen de pabo's bovendien veel studenten op te leiden die straks niet aan het werk kunnen. "De kans is groot dat veel jonge mensen straks niet aan een baan komen."

Hoe groot de uittocht precies is, weet de PO-raad niet. Uit cijfers van het Participatiefonds, die de ww-uitkeringen in het onderwijs regelt, blijkt dat er vorig jaar meer dan 4700 nieuwe uitkeringen zijn verstrekt. In 2009 waren dat er nog ruim 2700. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat niet iedereen een uitkering aanvraagt.

Aantal leerlingen

Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) herkent zich niet in het beeld dat de PO-raad schetst. Het aantal gedwongen ontslagen komt volgens haar niet alleen door bezuinigingen. "Het aantal leerlingen daalt al een aantal jaren. Besturen zullen, hoe vervelend ook, daarom scherpe keuzes moeten maken", reageert ze in de krant.

De suggestie dat pabo's opleiden tot werkloosheid bestrijdt Van Bijsterveldt. "De komende jaren zijn vraag en aanbod in evenwicht en vanaf 2015 zal de onvervulde vraag gaan groeien. Daar moeten we dus op anticiperen."

Oppositiepartijen

Oppositiepartijen PvdA en SP eisen dat minister Bijsterveldt in actie komt tegen bezuinigingen. De twee partijen waarschuwen dat door het huidige kabinetsbeleid overvolle klassen ontstaan en er steeds minder leraren beschikbaar zijn.

Meer dan 30 kinderen in een klas is in het basisonderwijs geen uitzondering meer, constateert PvdA-leider Job Cohen. Volgens hem haken jonge, goed opgeleide leraren af of worden ze wegbezuinigd. ''Kwaliteit kent zijn prijs. Dat geldt zeker voor het onderwijs van onze kinderen.''

SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil Van Bijsterveldt dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer om opheldering vragen.

Minister

De minister laat in een reactie weten dat het bedrag dat basisscholen per leerling krijgen de afgelopen jaren is gestegen. Veel scholen hebben te maken met een daling van het aantal leerlingen. ''Dat heeft consequenties voor hun budget'', aldus Van Bijsterveldt. ''Schoolbesturen moeten hierdoor scherpe keuzes maken waar ze hun geld aan uit willen geven.''