DEN HAAG - In de Tweede Kamer is te weinig steun voor het uitbreiden van de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz.

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om de grenspolitie in het noorden te trainen en om agenten op te leiden die buiten Kunduz actief zijn.

De ChristenUnie is tegen beide opties. GroenLinks verzet zich tegen het opleiden van grenspolitie en noemt steun aan het opleiden van agenten buiten Kunduz onwaarschijnlijk.

Zonder GroenLinks of ChristenUnie heeft het minderheidskabinet van VVD en CDA te weinig steun voor de mogelijke uitbreidingsplannen.

GroenLinks, D66 en ChristenUnie maakten eerder met hun steun de training van Afghaanse agenten in Kunduz mogelijk. Nederlandse trainers geven daar nu een basis- en praktijktraining. De Kamer heeft er ook mee ingestemd dat er onderofficieren getraind mogen worden.

Achterban

De trainingsmissie ligt vooral bij de achterban van GroenLinks heel gevoelig. Zaterdag bespreken de leden tijdens een partijcongres in Utrecht een motie om de steun voor de missie helemaal in te trekken.

Dat vindt de Tweede Kamerfractie veel te ver gaan. Ze verzekert wel zich te zullen verzetten tegen het oprekken van het mandaat van de missie. De fractie wil sowieso vermijden dat de civiele missie een militair karakter krijgt en door Nederlanders opgeleide agenten toch bij gevechten betrokken zouden raken.

Uitbreiding van de training van de civiele politie en versterking van de justitieketen wil de GroenLinks-fractie niet blokkeren.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wijst er vrijdag op dat hij meteen al geen behoefte had aan het onderzoek van het kabinet. ''We doen nu genoeg.''

Bekijk alle reacties op Twitter via NUlive