DEN HAAG - Immigranten die naar Nederland komen moeten tenminste een onderwijsdiploma hebben gehaald.

Dat zegt emeritus-hoogleraar economie aan de UvA Joop Hartog tijdens een hoorzitting over gezinsmigratie in de Tweede Kamer.

Hartog stelt dat de baten van immigratie voor de Nederlandse samenleving niet hoog zijn. "De bijdrage van niet-westerse immigranten voor het nationaal inkomen is nul", aldus Hartog.

Immigranten die naar Nederland komen zouden volgens hem weerbaarder zijn om zich hier staande te houden als zij in het bezit zijn van een startkwalificatie.

"De ervaring met deze huwelijken is dat ze niet eeuwig duren", aldus de hoogleraar. "Ook zij moeten zich zelfstandig kunnen bewegen in de samenleving."

Laag iq

PvdA-Kamerlid Diederik Samsom hield Hartog voor dat er dan geen plek is voor kinderen met een ontwikkelachterstand of een laag iq.

Hartog wil daar wel een uitzondering voor maken, maar vindt dat voor immigrantenkinderen dezelfde voorwaarden moeten gelden als voor Nederlandse kinderen. "Er moet zicht zijn op een kwalificatie."

Verdiencapaciteit

Econoom Hans Roodenburg, die namens het Centraal Planbureau onderzoek deed naar de economische gevolgen van immigratie, onderschrijft dat immigratie uit niet-westerse landen geld kost.

"Dit komt door de lage verdiencapaciteit. Immigranten maken onevenredig vaak gebruik van een uitkering. Dat weegt niet op tegen opbrengsten."

Peter Rodrigues van de Commissie Meijers, een denktank vluchtelingenrecht, attendeerde de Kamerleden erop dat er in 2020 door de vergrijzing juist behoefte is aan honderdduizend externe arbeidskrachten.

Volgens Habib El Kaddouri van het Landelijk Overleg Minderheden moet het recht op gezinsleven gerespecteerd worden. Een startkwalificatie-eis past hier niet binnen, stelt hij.

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen noemt het invoeren van een startkwalificatie 'wenselijk', maar niet reëel.

"Een startkwalificatie is mbo2, dat halen veel autochtonen niet eens", zegt ze. "Laten we eerst maar eens kijken of we van Europa meer ruimte krijgen voor het invullen van onze eigen regels voor gezinsmigratie."

Samenleving

Roodenburg is van mening dat de discussie over migratie te veel vanuit een juridisch perspectief van de kant van de migrant wordt gevoerd. "Terwijl het ook moet gaan om de gevolgen voor de samenleving als geheel."

Roodenburg is het met het kabinet eens dat lidstaten meer ruimte moeten krijgen om zelf hun immigratiebeleid in te vullen. De Europese Commissie wil juist toe naar een meer uniform asielbeleid voor Europa.

De econoom erkent dat het een moeilijke opgave zal worden om medestanders te vinden.

Het kabinet heeft zich, inclusief gedoogpartner PVV, als doel gesteld om de gezinsmigratie in te perken. In Europa lijkt hier echter weinig steun voor te vinden.