DEN HAAG - De PVV heeft woensdag een site in het leven geroepen waarop mensen kunnen klagen over MOE-landers in ons land. Dat zijn Polen en mensen uit andere landen in Midden- en Oost-Europa (MOE-landen).

''Heeft u overlast van MOE-landers? Of bent u uw baan kwijtgeraakt aan een Pool, Bulgaar, Roemeen of andere Midden- of Oost Europeaan? Wij willen het graag horen'', meldt de site. De PVV wil de klachten aanbieden aan minister Henk Kamp (Sociale Zaken).

Een woordvoerder van de Poolse ambassade uit zijn droefenis in het AD: ''Beledigende partij-initiatieven dragen niet bij aan een kalme discussie.''

Jolande Sap van GroenLinks reageerde boos: ''De PVV heeft er weer een nieuw speeltje bij met het bombarderen van Oost-Europeanen als nieuwe vijanden. Problemen en overlast moet je altijd serieus aanpakken, net als het uitbuiten van Oost-Europeanen als goedkope arbeidskrachten. Maar daar draagt dit meldpunt niet aan bij. Het is pure stemmingmakerij.''

Klachten

Antidiscriminatiebureau RADAR ontkent niet dat er klachten zijn over bijvoorbeeld Polen. Maar een meldpunt is volgens juriste Margiet Maris niet nodig.

''Er wordt al genoeg geklaagd en de klachten zijn bekend. Dit is niet onze oplossing. Je zet een hele groep weg terwijl het alleen gaat om een een kleinere groep arbeidsimmigranten die maar tijdelijk in Nederland is, met velen in kleine huizen woont en zo overlast veroorzaakt.''

Platteland

RADAR maakt momenteel voor immigranten op het Brabantse platteland een folder in het Pools zodat zij weten waar ze terecht kunnen als ze menen dat ze worden gediscrimineerd.

Het bureau zegt dat Polen discriminatie ervaren in bijvoorbeeld de horeca en bij de aanvraag van een klantenkaart voor winkels.