DEN HAAG - Vrouwen moeten zelf weten of ze een boerka dragen. Het is niet aan de regering om met een verbod de keuze voor gelaatsbedekkende kleding op voorhand uit te sluiten.

Dat staat in het advies van de Raad van State over het boerkaverbod dat maandag openbaar is geworden.

Het kabinet stuurde maandag het wetsvoorstel voor het verbod naar de Tweede Kamer.

Een van de redenen voor het verbod is dat boerka's afbreuk doen aan de gelijkheid tussen man en vrouw. Maar volgens de Raad van State moet de vrouw zelf kunnen kiezen zich te bedekken.

Onveiligheidsgevoelens

Het verbod zou ook noodzakelijk zijn omdat veel mensen het eng vinden op straat mensen tegen te komen die hun gezicht bedekken. Maar de Raad van State ziet in ''subjectieve onveiligheidsgevoelens" geen grond voor een algemeen verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Het verbod beperkt volgens het hoogste adviesorgaan van de regering de vrijheid van godsdienst, terwijl daar geen goede reden voor is. Het kabinet voert op dit punt de openbare orde en veiligheid aan.