DEN HAAG - Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) wil graag in zijn eigen tempo afspraken maken met de andere landen binnen het Koninkrijk over de eisen die worden gesteld aan immigranten.

''Dat zal tot de beste resultaten leiden'', zei de minister maandag in overleg met de Tweede Kamer.

Hij reageerde op een initiatiefwet van de VVD waarin strengere eisen komen te staan voor immigranten vanuit Curaçao, Sint Maarten en Aruba.

Nederland overlegt nu met de drie landen over een nieuwe wet. Volgens de PvdA duidt het voorstel van de VVD erop dat deze regeringspartij daar geen vertrouwen in heeft, maar volgens VVD-Kamerlid André Bosman wordt er al meer dan 30 jaar over gepraat en is de tijd nu rijp om toelating en verblijf van inwoners van de eilanden te regelen.

Uitgangspunt van Nederland bij de gesprekken is dat de eisen voor toelating van Nederlanders in de andere landen van het Koninkrijk wederzijds gaan gelden. Op de eilanden liggen nieuwe regels gevoelig.