DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de accountantspraktijk flink op de schop nemen.

Tijdens de behandeling van een financieel wetgevingspakket in de Tweede Kamer, bleek dat een meerderheid positief staat ten opzichte van vergaande herstructurering van de rol van accountants.

PvdA, PVV, SP, GroenLinks en ChristenUnie willen de taken van accountants die de grotere financiële instellingen controleren aan banden leggen. Daarmee geven ze gevolg aan het commentaar van de commissie De Wit, die de oorzaken van de kredietcrisis onderzoekt, dat de accountant zijn maatschappelijke taak niet heeft kunnen waarmaken.

Tijdens de kredietcrisis van 2008 bleek dat ook banken waarvan de jaarverslagen door hun accountants waren goedgekeurd, hun financiën niet meer rond konden krijgen.

Amendementen

Een drietal amendementen sturen aan op de hervorming. Eén beoogt een scheiding van de boekencontrole en de meer commerciële diensten, een andere wil dat toezichthouder AFM inzicht krijgt welke accountants bedrijven willen benoemen. Voor beide is een meerderheid in zicht.

Het is nog onduidelijk of er ook een meerderheid is voor het derde amendement dat ertoe strekt dat bedrijven eens in de zoveel jaar van accountant wisselen.

De Jager

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) vraagt de Kamer de resultaten af te wachten van een consultatieronde rond een nieuwe Europese verordening en richtlijn op het terrein van accountancy, alvorens over de nieuwe maatregelen te beslissen. De inventarisatie van de consultatie wordt begin maart verwacht.

Hij is het met linkse partijen in het parlement eens dat accountants, deskundig bij het beoordelen van de boekhouding, zich niet met risicovolle adviezen rond fiscale zaken of strategie moeten bezighouden.