DEN HAAG - Het toezicht op het hbo wordt strenger. De hogescholen worden straks, net als nu al bij universiteiten, gekeurd in groepen van dezelfde type opleiding.

Op die manier worden hbo-instellingen beter vergelijkbaar. Dat kan bovendien ''een impuls naar elkaar toe'' geven om de kwaliteit te verbeteren.

Dat heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) vrijdag na afloop van de ministerraad gezegd.

Accreditatieorgaan

De deskundigen die de keuring uitvoeren, worden voortaan ook geselecteerd door een onafhankelijk accreditatieorgaan NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) en niet meer door de opleidingen zelf.

Zijlstra streeft ernaar het nieuwe, strengere toezicht op het hbo per 2013 ingevoerd te krijgen.

Risico's

Bovendien kan de Inspectie van het Onderwijs sneller in actie komen. Nu komt de inspectie pas in actie als het al mis is. Straks kan dat al als risico's worden gesignaleerd.

De maatregelen moeten het risico op misstanden, zoals bij hogeschool Inholland, tot een minimum beperken. Zijlstra streeft ernaar het nieuwe, strengere toezicht op het hbo per 2013 ingevoerd te krijgen.